Introductie

Beste bezoeker,

Dit is de site van Belangengroep Arbeidsbeperkten. Voorheen waren wij Netwerk Arbeidsgehandicapten, maar sinds oktober 2017 gaan wij verder met deze nieuwe naam en deze nieuwe site.

Wij willen de positie van en beeldvorming over mensen met een arbeidsbeperking verbeteren. Dit doen wij door onze mening te laten horen aan politici, beleidsmedewerkers en werkgevers. Wij zijn actief op het gebied van werk, studie, arbeidsomstandigheden en inkomensvoorziening. Ook informeren wij mensen met een arbeidsbeperking over de mogelijkheden aan het werk te gaan, te studeren, voorzieningen en ondersteuning bij werk en studie te krijgen en inkomensvoorzieningen aan te vragen. Verder willen we verhalen delen van mensen die naar tevredenheid aan het werk zijn, zowel betaald als onbetaald.

Doelgroep

Onze doelgroep is zeer divers en breed, en bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking:
– die met loonkostensubsidie werken en/of een medische urenbeperking hebben, of
– die onder de Participatiewet vallen, of
– die in de WAO of Wajong zitten, of
– die (vanuit een uitkering) op zoek zijn naar werk, of
– die onder het doelgroepenregister vallen en een indicatiebanenafspraak hebben, of
– die in de sociale werkvoorziening werken,
– of die als zelfstandigen aan de slag (willen) gaan

Met onbeperkte groet,

Belangengroep Arbeidsbeperkten