Verslag: Gesprek over beleidsdoorlichting Wajong

Op woensdag 17 oktober spraken wij met staatssecretaris Van Ark in het kader van de beleidsdoorlichting Wajong (Klankbordgroep Wajong). Er waren meerdere Wajongers aanwezig om hun verhaal te doen. Wij hebben Else Roetering van de Landelijke Cliënten Raad bereid gevonden om ons te ondersteunen tijdens het gesprek.

Aanleiding voor het gesprek zijn de voorgestelde maatregelen. De Rijksoverheid is van mening dat de Wajong regeling te complex geworden is en wil deze ‘vereenvoudigen’. Het voornaamste uitgangspunt wordt, dat Wajongers die meer uren werken, meer inkomen overhouden. Het inkomen verkregen uit werk is niet langer leidend. Voor het geval dat de huidige Wajongers er in inkomen op achteruit gaan, komt er een garantie-uitkering. Hoe dit echt tot een vereenvoudiging leidt, is een beetje onduidelijk.

Een andere maatregel is het schrappen van de studieregeling Wajong 2010. Wajongers gaan er niet langer op achteruit als zij gaan studeren. Veel van de aanwezigen vinden dit een welkome ontwikkeling: sommigen hebben moeten stoppen met hun studie door gebrek aan inkomen. Verder zal de Wajong tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen herleven, ook al heeft iemand langer dan vijf jaar gewerkt. Dit voorkomt mogelijk baanverlies door het wegvallen van werkgevers-subsidieregelingen en voorkomt ook dat mensen bang zijn om hun uitkering te verliezen op het moment dat zij aan de slag blijven.

Maar niemand wil verplicht afhankelijk blijven van de overheid. Daarom komt er een ‘opt-out’ regeling voor mensen die definitief uit de uitkering willen. Voorts zal worden ingezet op baan-tot-baan mobiliteit en publiek-private samenwerking om Wajongers te ondersteunen naar en tijdens werk. Ook komt er meer ruimte voor jobcoaching.

In het kader daarvan kwam vanuit de aanwezige klankbordgroep- leden naar voren, dat er veel onvrede is over de benaderingswijze door UWV en DWI. Het UWV/ DWI willen vooral ‘een baan’ regelen in plaats van werk dat mensen echte ontplooiingskansen biedt en waarin mensen duurzaam aan de slag kunnen blijven. Van Ark ziet dat er bij UWV/ DWI een verandering gaande is. Er werd steeds meer digitaal gedaan, maar nu duidelijk wordt dat juist contact met de mensen heel belangrijk is, zijn ze daar ook mee bezig.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen klinkt als een verbetering, vooral voor mensen die willen studeren. Als je door je beperking niet meer uren kán werken, ga je er binnen de nieuwe regels echter wél op achteruit. Wij hebben dit aan de orde gesteld. Ook hebben we aangegeven dat een jobcoach lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een flexibel dienstverband, met name in het geval van 0- urencontracten en contracten met uitzendbeding. Daarbij hebben wij benadrukt dat de onzekerheid die een flexibel contract met zich meebrengt vaak niet gunstig is, laat staan voor mensen met een psychische beperking. Ook vinden wij dat job coaching er voor de cliënt moet zijn en dus onafhankelijk van andere partijen. Marja heeft in het kader van de effecten die het voorstel heeft voor mensen met een urenbeperking, een alternatief voorstel bedacht en ingebracht. Wij vinden dat iemand altijd tenminste het minimumloon moet verdienen en dat loondiscriminatie ook niet kan.

Hopelijk gaat de staatssecretaris Van Ark met deze punten aan de slag om de voorgestelde maatregelen te verbeteren. In ieder geval geeft zij aan veel nut te zien in Klankbord overleggen. Er komen dus hopelijk nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere rechtspositie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het nut van een verloningsbureau

Als je een beperking hebt, dan kan het lastig zijn om werk te vinden, dat goed bij je past en aansluit bij je mogelijkheden. Het kan dan een uitkomt zijn om freelance te gaan werken, want dan kan je je eigen werk creëren en doen waar je goed in bent. Ook heb je met freelance werk meer mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan je mogelijkheden, zoals het bepalen werktijden en het nemen van pauzes.
Maar vaak is de administratie van een eigen bedrijf te veel rompslomp voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien is het met freelance werk lastig om voor langere tijd een aanvullende bijstandsuitkering te krijgen, als je door een medische urenbeperking maar een beperkt aantal uren kan werken.

Als je een beperking hebt en je bent door een medische urenbeperking aangewezen op deeltijd werk, dan ben je in de Participatiewet tegenwoordig aangewezen op aanvullende bijstand. Van de bijstand mag je niet freelance werken of je moet na 3 jaar helemaal de bijstand uit. Dat is voor mensen met een beperkte belastbaarheid vaak niet haalbaar.
Als je in loondienst werkt, dan kan je wel een aanvullende bijstandsuitkering houden. Een verloningsbureau zet een freelance dienstverband om in een fictief dienstverband met loonstroken en een jaaropgave. Zo kan je meestal wel een aanvullende bijstandsuitkering houden.
Ook is de administratie van een eigen bedrijf vaak te veel rompslomp. Een verloningsbureau kan dat uit handen nemen.
Als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je meestal niet verzekerd voor ziektewet, WIA en WW, want dat is meestal niet te betalen. Met een verloningsbureau ben je daar wel verzekerd voor.

Een verloningsbureau is veel gunstiger dan een payrollbureau. Een verloningsbureau houdt veel minder in dan een payrollbureau.
Je mag meerdere particuliere klanten hebben, zoals bij een bijlesdocent, een kapper of een hondenuitlater het geval is.
Je kunt er voor onbepaalde tijd werken.
Als je diensten BTW vrij zijn of onder het lage BTW tarief vallen, dan houdt verloning.nl ook geen of minder BTW in.
Het verloningsbureau stelt voor de verdiensten wel een minimum van 15 euro per uur, zonder de BTW meegerekend.


Ik denk dat het verloningsbureau een uitkomst kan zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Ik heb zelf een arbeidsbeperking en ik werk met loonkostensubsidie op een middelbare school als bijlesdocente wiskunde. Ik ben zelf in loondienst, maar als ik dit werk niet zou hebben, dan zou ik ook bijlessen willen geven via een verloningsbureau.

26 september 2018: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

 • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
 • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
 • Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voor kinderen?Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op woensdagavond 26 september 2018 naar Utrecht voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde: 22.00 uur
Locatie: ’t Pakhuis
Adres: Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs: 10,00 euro/studenten 5,00 euro incl. koffie/thee

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

GIO VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

 

 

SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Daarnaast heeft zij het initiatief Kind-Zijn opgericht:www.kind-zijn.org
Zij geeft kinderen hun stem terug en kan hun behoeften en ervaringen vertalen aan de opvoeders. De gevoelens, overtuigingen en patronen in een gezin, ziet of voelt zij meestal snel. Zij helpt de band tussen ouders en kinderen te herstellen en de liefde terug te brengen in een gezin. Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is vanuit het excellentie programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. Ze heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met deze “labels” en coacht en begeleid jongerenen kinderen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

PDF van het persbericht

Verhaal van een Asperger

Onderstaand verhaal werd ons vandaag toegestuurd door Hendrik.

Noem me Hendrik.

Op mijn 38e kreeg ik de diagnose Asperger syndroom. Toen ging ik een beetje begrijpen waarom school (HAVO en VWO) en werk zo zwaar waren geweest.

Aan een vervolgopleiding durfde ik niet te beginnen (opeens werd duidelijk waarom) en dus werk ik al vanaf mijn 21e. Altijd maar 3x zoveel geven aan tijd en energie. Al 20 jaar 3x per nacht wakker.

Na de diagnose veranderde er op het werk niets. Ik werkte 40 uur per week. Tot 2004. Toen werd het bedrijf waar ik al 17 jaar werkte verkocht. De nieuwe werkgever gaf een andere functie en na 2 jaar bleek men ontevreden te zijn. Een ander zou 2x zo goed en 2x zo snel kunnen werken. Enige scholing (naast on the job) was er niet geweest.

Van 2008 tot in 2016 kreeg ik naast loon (nog maar de helft van wat ik eerst verdiende) loonaanvulling. De werkgever bleek echter begin 2016 als eigen risico drager een handtekening te hebben gezet onder herkeuring door UWV. Dat liep langs een tussenpersoon. Hoopte werkgever op nog minder kosten aan mij?

De eigenaresse van dat tussenpersoon-bureau belde me op en constateerde dat het veel slechter met me ging, maar tegelijkertijd vond haar arbeidsdeskundige dat UWV de procedure goed had gevolgd. Helaas was UWV het oneens met de geduide verslechtering van mijn potentie. Opeens werd ik een 35-minner. Dat hadden werkgever en tussenpersoon ook niet verwacht.

Er volgde een bezwaar op UWV met werkgever en advocaat en iemand van een Autisme Centrum. Daarna ging het ongeschiktheidspercentage van 26% verslechterd naar 34%. Helaas dus nog steeds een 35-minner status.

In 2017 volgde er een rechtbank procedure bij een bestuursrechter. Daarbij aanwezig: werkgever; autisme behandelaar, advocaat, familie en pers.

TIEN maanden later deelde bestuursrechter mee, dat ik keurig volgens het boekje ben behandeld door UWV en dat ik 35 minner blijf. Zó kijkt een bestuursrechter.

Mijn leven als werknemer en hoofdkostwinnaar is helemaal stuk. En enig vertrouwen als burger heb ik niet meer.

Meerdere politici en journalisten kennen mijn verhaal omdat ze het volgden vanaf 2016. Maar enige soulaas biedt dat niet.

Nu is alles stil en ben ik veel meer beperkt dan daarvoor. Helaas waren de arbodienst en de werkgever in 2007 zo nalatig om de medische urenbeperking te laten vastleggen. In de praktijk was die beperking er wel. Voor 30 uur werken krijg ik als 12 jaar maar 20 uur oud loon.

Zonder loonaanvulling kan ik niet leven met mijn gezin. Door een eigen huis heb ik nergens aanspraak op. Ik voel me door het huidige kabinet in de status van een  m i n n e r  geduwd. Het is een Kafka achtig verhaal. Ik mag nog tot mijn 69e werken. Nu ben ik 52. En een roepende in de woestijn.

m.v.g. Hendrik (juli 2018)

 

Naam ter redactie bekend

Erkenning medische urenbeperking

D66 en VVD laten nu zien dat een medische urenbeperking wordt erkend en dat werken ook voor hen moet lonen.

Hier is een artikel over de nieuwe regels voor loondispensatie. Er staat ook een filmpje bij van Tamara van Ark, de staatssecretaris van sociale zaken (VVD). In het filmpje erkent ze, dat er mensen zijn die niet meer dan 20 uur kunnen werken. Daarmee bevestigt ze dat we geen aanstellers en slappelingen zijn. Alleen is niet alles goed aan de nieuwe regels. Mensen met vermogen of een partner zijn wel teveel in het nadeel, vind ik.
Ook vind ik het een nadeel dat de loonopbouw 7 jaar duurt. Mensen krijgen tegenwoordig vaak geen vaste baan meer en ik vraag me af of iemand, als na 2 jaar het dienstverband niet wordt verlengd, dan steeds weer helemaal opnieuw moet beginnen met de salarisopbouw. Dan zou bijna niemand aan het maximale salaris komen.

In de tweede link van de website van D66 wordt ook erkend dat er mensen zijn met een medische urenbeperking en dat zij er op vooruit moeten gaan. Alleen vindt ik 124 euro per maand nog te weinig, vooral als mensen daardoor moeten inleveren op huur en zorgtoeslag en hun kwijtschelding voor de gemeentebelastingen mislopen. Maar hoe de berekeningen precies uitpakken weet ik niet. Misschien zou de FNV of de CNV dit kunnen uitzoeken.

 

Overweeg een studiefonds!

Heb jij een arbeidsbeperking en wil je ondanks dat toch niet aan de ‘kant staan’?

Voor mensen met een arbeidsbeperking, die ambitie hebben om te participeren in het arbeidsproces, kan het zeker zinnig zijn om te investeren in een opleiding. Door het volgen van een opleiding kunnen er deuren opengaan om je loopbaan een andere richting in te sturen.
Gebrek aan geld is vaak een obstakel on daadwerkelijk een opleiding te gaan volgen. Wat niet wil zeggen dat deze niet overwonnen kan worden. Gelukkig bestaan er in ons land veel studiefondsen die mensen willen ondersteunen bij hun wensen en ambities.

Om mezelf als voorbeeld te geven.
In mijn schoolcarrière is het me gelukt om mijn HBO-opleiding succesvol af te ronden. Binnen een half jaar na het afronden van mijn studie vond ik een baan als woonbegeleider in de GGZ. Ik was er apetrots op dat ik die baan gevonden had, eenmaal begonnen merkte ik al snel genoeg dat deze baan wel erg veel van me vroeg, het was een dynamisch beroep met onregelmatige werktijden. Eigenlijk helemaal niet zo handig voor iemand met een arbeidsbeperking, weet ik nu.. Al doende werd ik wijs. Na twee en half jaar viel ik uit met oververmoeidheidsklachten, somberheid en overmatige angst. Na een lang herstel keerde ik terug bij mijn oude werkgever, ook dat was geen lang leven beschoren. Na anderhalf jaar stroomde ik ook op de aangepaste werkplek, toch wel enigszins gedesillusioneerd, uit.
Tijdens mijn hersteltraject hadden de mensen die me hierbij begeleidden geadviseerd om nog eens een opleiding te gaan volgen. Door het feit dat ik zonder werk thuis kwam te zitten bood dit een uitgelezen kans om dat traject verder te onderzoeken. Via het blad Perspectief van het UWV hoorde ik over het bestaan van Studiefonds Plus en ik besloot dat fonds aan te schrijven. Wat volgde was een hartelijk gesprek met de eigenaar van dit fonds, dit gesprek alleen al gaf me zoveel energie om verder te gaan. Het gaf me voor een belangrijk deel het geloof in mezelf te terug. Behalve dat, had ik ook de toezegging voor een substantiële bijdrage in de studiekosten op zak. Zo kon ik de daad bij het woord voegen, in september 2009 begon ik mijn opleiding. Deze opleiding was niet helemaal wat ik er van verwachte, hetgeen betekende dat ik met deze opleiding ook weer stopte. Ik gaf mijn droom niet op en keek uit naar een andere opleiding die mogelijk beter aansloot bij mijn behoefte. En dat heb ik gevonden.

Ik startte in september 2011 met de post-HBO-opleiding tot supervisor in het onderwijs. Ik ronde deze opleiding af in juli 2013. En sinds mei 2015 sta ik bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zelfstandig ondernemer, mijn bedrijf heet Supervisiepraktijk Amsterdam. Het fijne aan mijn eigen onderneming is dat ik zelf kan bepalen hoe ik mijn werk organiseer, tegen welke opdracht zeg ik ja of nee. Ik ben nu bijna drie jaar onderweg, ik heb opdrachtgevers zien komen en zien gaan. Een belangrijke les van ondernemer zijn is ook goed te letten op welke de opdrachten die ik aanneem. En het is belangrijk om bij aanvang van goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een formeel contract.

Ondernemer zijn geeft veel vrijheid, dat is ook spannend omdat er verder weinig kader is om op mee liften. Toch denk ik dat mijn onderneming me in staat stelt om op een gezonde manier deel te nemen het arbeidsproces.

Andere studiefondsen die hebben bijgedragen aan mijn opleidingstraject zijn Stichting Max Cohen Fonds, te Boskoop en Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, te Rotterdam. Ik ben dankbaar dat deze studiefondsen die belangeloos hebben bijgedragen aan mijn opleidingswensen. Ik wil opmerken dat er nog veel meer studiefonds zijn waar je bij kunt aankloppen. Indien je op internet zoekt op studiefondsen kom je er diverse tegen. Elk fonds is weer gericht op een andere doelgroep. Ik zou als tip willen meegeven een goede onderbouwing van je aanvraag op te stellen alvorens je je aanvraag indient bij een fonds.

Ook als het niet lukt om een studiefonds bereid te vinden te investeren in jou toekomst, wil dat niet zeggen dat het volgen van een opleiding voor jou onmogelijk is. Er bestaat daarnaast ook nog een regeling voor een lening bij Duo via het leven lang leren krediet. Je hoeft alleen af te lossen als je meer verdient dan het minimumloon. Dan is de aflossing 4 % over datgene wat je meer verdient dan het minimumloon. Voor leraren is er nog een andere vergoeding. Zie www.duo.nl
Tenslotte nog dit idee, je kunt zelf een spaarpot aanleggen om later met een studie aan te vangen. Hier kun je alles wat je overhoud van je leefgeld en bijdrages voor je verjaardagen en dergelijke van familie, vrienden en kennissen in kunnen doen. Op zo’n manier kun je je droom mogelijk op een later moment nog verwezenlijken.

Als er vragen zijn ben ik hier uiteraard voor bereikbaar, zie hieronder mijn link naar mijn website.

Sem van de Pol
Amsterdam, 6 maart 2018
www.SupervisiepraktijkAmsterdam.nl

Vacature van stichting 5D

Stichting 5D ⋅ Wij zijn 5D

Stichting 5D heeft een vacature openstaan voor theatermakers met een zichtbare of (on)zichtbare handicap, voor de periode april-oktober 2018.

5D wil talenten met een handicap de ruimte geven om te experimenteren en zich te ontwikkelen als theatermaker. Daarom nodigen wij theatermakers met een handicap uit om een projectvoorstel bij 5D in te dienen.

Op basis van onze selectie worden maximaal drie makers uitgenodigd om met ons hun project te realiseren. Voorstellingen worden gespeeld op het jaarlijkse INHUIS festival.

Voor de selectie geldt:

 • de theatermaker moet een zichtbare of onzichtbare handicap hebben
 • artistiek hoogwaardig
 • toegankelijk voor alle publiek
 • werken met spelers met en zonder handicap
 • een maximum duur van 30 minuten
 • een budget van maximaal € 3000
 • gemaakt kunnen worden in huis bij 5D in Amsterdam.

De volledige vacature staat hier.

5D maakt theater met mensen met een handicap en heeft als doel om meer talent met een handicap een plek te geven in de podiumkunsten. We produceren voorstellingen en theatrale installaties, adviseren andere organisaties op het gebied van toegankelijkheid en trainen jongeren met een handicap op functies op en achter het podium. 5D werkt zoveel mogelijk met Creative Access; de artistieke mogelijkheden van gebarentaal of audiodescriptie of titeling.

 

5 april 2018 Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

 •  Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
 •  Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de
  samenleving minder begripvol lijkt?
 •  Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
 •  Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 5 april 2018 naar
  Utrecht voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : ’t Pakhuis
Adres : Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs : 10,00 euro/studenten 5,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

Meer informatie!

26 januari 2018: Inhuis festival

Kom naar het 5D INHUIS Festival 2017!

Zet de datum alvast in je agenda. Op vrijdag 26 januari 2018 kun je de hoogtepunten ervaren van de 5D installaties en spraakmakende voorstellingen van het afgelopen jaar. Maak tijdens het 5D INHUIS Festival kennis met de theatermakers én medewerkers van 5D. Het INHUIS Festival is genieten van humoristisch en krachtig theater, prachtige live muziek, speelse workshops en inspirerende gesprekken.

Programma

SPEELTIJDEN (indicatie)

16.00 zaal open

16.30 Première De Onzichtbare Caroussel door TG Powerboat

17.00 Presentaties 5D Theatergroep (Marc Staljanssens, Vincent Bendervoet, Monika Verduyn, Eric Heijmans, Yvonne la Fleur)

17.30 ‘Creative Access’ voorstelling door Beer Boneschansker, Klemens Patijn en Henk Zwart

18.00 Voorstelling SEMTEX (regie: Beer Boneschansker, spel; Eric Heijmans)

19.00 De Boksring, Lokale Ontmoeting Vlissingen

19.20 Voorstelling POES (regie Krik Verschoor, spel: Amy Sprengers, Sandra Groenendijk, Iris Schoutsen)

20.00 Voorstelling Italië versus Albanië  (regie: Beer Bonschansker, spel: Vincent Bendervoet en Nick Bijl)

21.00 Presentaties 5D Theatergroep (Wilfried Klein Avink, Vincent Bendervoet, Marc Staljanssens)

21.20 Presentatie Lokale Ontmoeting Raalte

22.00 Voorstelling Het verdwijnt vanzelf… (idee en spel: Klemens Patijn, regie: Pepijn Cladder)

22.30 Afsluiting met De Mobiele Eenheid met de ‘Doe het zelf DJ-show’

Hele dag: alle theatrale installaties, de bezemact, interviews door Chris Keulemans en eten door TINTO

 

Het festival is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats van 16.00 tot 23.00 uur.

Locatie:
Oostenburgervoorstraat 71
1018 MP Amsterdam

Meer informatie staat hier:

Algemene informatie:
wijzijn5d.nl/

Dit item was oorspronkelijk gepland voor 15 december 2017, maar is nu verschoven naar 26 januari 2018.

Platform voor onderzoek jongeren met arbeidsbeperking

De Inspectie SZW onderzoekt hoe UWV en gemeenten jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en houden. Bent jij betrokken bij het aan het werk helpen van deze jongeren? Dan kun je een bijdrage te leveren aan het onderzoek door deel te nemen aan het online platform dat de Inspectie SZW hiervoor heeft opengesteld. Dat kan nog tot eind januari.

klik hier voor meer informatie!