Erkenning medische urenbeperking

D66 en VVD laten nu zien dat een medische urenbeperking wordt erkend en dat werken ook voor hen moet lonen.

Hier is een artikel over de nieuwe regels voor loondispensatie. Er staat ook een filmpje bij van Tamara van Ark, de staatssecretaris van sociale zaken (VVD). In het filmpje erkent ze, dat er mensen zijn die niet meer dan 20 uur kunnen werken. Daarmee bevestigt ze dat we geen aanstellers en slappelingen zijn. Alleen is niet alles goed aan de nieuwe regels. Mensen met vermogen of een partner zijn wel teveel in het nadeel, vind ik.
Ook vind ik het een nadeel dat de loonopbouw 7 jaar duurt. Mensen krijgen tegenwoordig vaak geen vaste baan meer en ik vraag me af of iemand, als na 2 jaar het dienstverband niet wordt verlengd, dan steeds weer helemaal opnieuw moet beginnen met de salarisopbouw. Dan zou bijna niemand aan het maximale salaris komen.

In de tweede link van de website van D66 wordt ook erkend dat er mensen zijn met een medische urenbeperking en dat zij er op vooruit moeten gaan. Alleen vindt ik 124 euro per maand nog te weinig, vooral als mensen daardoor moeten inleveren op huur en zorgtoeslag en hun kwijtschelding voor de gemeentebelastingen mislopen. Maar hoe de berekeningen precies uitpakken weet ik niet. Misschien zou de FNV of de CNV dit kunnen uitzoeken.