Bijdrage internetconsultatie Participatiewet

U kunt nog tot en met 4 juni een bijdrage insturen voor de internetconsultatie voor de Participatiewet. 

Ga naar deze pagina en vul in!

Studeren en Participatiewet

Dit is de opinie van Belangengroep Arbeidsbeperkten

De staatssecretaris heeft ingevoerd, dat de mensen met Wajong 2010 en Wajong 2015 nu ook kunnen studeren, zonder hun uitkering te verliezen. Hierdoor kunnen deze mensen zich beter ontwikkelen en makkelijker een baan vinden.
De mensen met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen, die onder de Participatiewet vallen hebben en bijstand ontvangen, hebben deze kans niet.

De sociale dienst mag studeren wel toestaan, maar meestal doen ze dit niet. Mensen met een beperking, die willen studeren, worden doorverwezen naar DUO voor een studielening.

Dit is om 2 reden meestal geen passende oplossing.
DUO geeft alleen een lening voor levensonderhoud, als mensen een voltijdse studie volgen. Mensen met een medische urenbeperking en/of een beperkte belastbaarheid kunnen vaak geen voltijdse studie aan. Ze kunnen het niveau van de opleiding wel aan, maar de belasting in uren is te hoog. Zie ook mijn plan om deze groep mensen ook een studielening te geven bij het volgen van een deeltijdstudie.
De tweede reden is, dat mensen met een arbeidsbeperking een drempel ervaren om zich in de schulden te steken, terwijl ze weten dat ze later nooit een hoog inkomen kunnen verdienen, omdat ze door hun beperkte belastbaarheid zijn aangewezen op parttime werk. Daardoor kunnen ze hun schuld niet aflossen. Mensen in de Wajong hebben wel het recht en de kans om te studeren.

Ik wil vragen om mensen met een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering ook de kans te geven om te studeren of naar school te gaan.
Het kost geen extra geld, want de uitkering hebben ze toch al. Op de lange termijn levert het geld op. Met een afgeronde opleiding hebben deze mensen meer kans op werk, ze verdienen meer en/of hun loonwaarde wordt hoger, waardoor ze minder loonkostensubsidie en/of aanvullende uitkering nodig hebben.

Maar ook de maatschappij kan niet zonder de talenten van de mensen met een arbeidsbeperking. Het is ook in het belang van de maatschappij dat deze mensen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Denk maar aan de inzet van mensen met autisme bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie, waarbij we anders de boot dreigen te missen of aan het moeten halen van mensen met een opleiding uit het buitenland voor de verpleging en de techniek. Geef ons ook de kans!

Ik heb zelf met behoud van uitkering een HBO opleiding wiskunde kunnen volgen en werk nu al 22 jaar op een middelbare school als bijlesdocent wiskunde en 5 jaar op een Pabo als bijlesdocent rekenen. Mede door mijn inzet halen leerlingen en studenten hun diploma. Op de Pabo draag ik zo bij aan het verminderen van het onderwijzerstekort.
Het zou fijn zijn als de mogelijkheid van een opleiding gaat gelden voor MBO, HBO en universiteit, maar ik begrijp wel dat het dan om richtingen moet gaan met een goede kans op de arbeidsmarkt.

Als het niet te realiseren is om mensen met een bijstandsuitkering te laten studeren, dan zouden deze mensen een beurs in de vorm van een gift moeten kunnen krijgen, waarbij ze zich niet in de schulden hoeven te steken en ook een deeltijdstudie mogen volgen.

Deze mensen kunnen vanwege hun beperkte belastbaarheid het niet combineren om te werken en studeren.

Pdf van deze tekst.