Belevingsonderzoek Participatiewet

De schrijfster Hillie Nooitgedagt schrijft een boek over vijf jaar Participatiewet. Ze wil onderzoeken hoe de belanghebbenden die beleven. Ze voert daarvoor een Belevingsonderzoek Participatiewet uit, waaraan u anoniem kan deelnemen.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek of zelfs een interview doen, stuur dan een email naar

belevingsonderzoek.doelgroep.PW@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06-54 70 23 67

Hieronder plaatsen we de flyer zoals die ons door Hillie Nooitgedagt is verstrekt.