Belevingsonderzoek Participatiewet

De schrijfster Hillie Nooitgedagt schrijft een boek over vijf jaar Participatiewet. Ze wil onderzoeken hoe de belanghebbenden die beleven. Ze voert daarvoor een Belevingsonderzoek Participatiewet uit, waaraan u anoniem kan deelnemen.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek of zelfs een interview doen, stuur dan een email naar

belevingsonderzoek.doelgroep.PW@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06-54 70 23 67

Hieronder plaatsen we de flyer zoals die ons door Hillie Nooitgedagt is verstrekt.

De nieuwe Kleine Ondernemings Regeling vanaf 2020

De regering verruimt per 1 januari 2020 de Kleine Ondernemings Regeling (KOR). Ondernemingen die niet meer dan € 20000 omzet per jaar hebben kunnen dan een vrijstelling van BTW aanvragen. Dit betekent een vermindering van de administratieve lasten.

De nieuwe regeling is misschien interessant voor diegenen die naast hun baan of uitkering een klein bedrijf willen voeren, zonder al te veel administratie en boekhouding.

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) is een belasting voor ondernemers. Die belasting moeten zij heffen op de nettoprijs van de geleverde dienst. In de huidige regeling wordt deze BTW elke drie maanden aan de fiscus afgedragen. Ondernemingen die echter € 1883 of minder per jaar aan BTW afdragen kunnen dat bedrag echter weer terugvragen, als zij een beroep doen op de KOR.

In de praktijk betekent dat een geschuif met geld. Eerst elke drie maanden de afdracht berekenen en betalen, en aan het eind van het jaar weer dat geld terugvragen.

De regering besloot daarom om de KOR aan te passen. Ondernemingen met maximaal € 20000 omzet per jaar krijgen een vrijstelling. Zij hoeven dan de belasting niet meer af te dragen en naderhand weer terug te vragen. Het betekent voor u een vermindering van administratieve lasten.

Als u in Nederland woont en per jaar niet meer dan € 20000 omzet maakt kunt u voor de nieuwe KOR in aanmerking komen.

Lees hier meer over de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling

Disclaimer: Dit artikel is een algemeen stuk dat de hoofdlijnen van de nieuwe KOR omschrijft. Belangengroep Arbeidsbeperkten wordt niet onderhouden door juristen. Wij adviseren daarom te allen tijde een fiscaal deskundige te raadplegen. Belangengroep Arbeidsbeperkten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuistheden in dit artikel.

Bijdrage internetconsultatie Participatiewet

U kunt nog tot en met 4 juni een bijdrage insturen voor de internetconsultatie voor de Participatiewet. 

Ga naar deze pagina en vul in!

Studeren en Participatiewet

Dit is de opinie van Belangengroep Arbeidsbeperkten

De staatssecretaris heeft ingevoerd, dat de mensen met Wajong 2010 en Wajong 2015 nu ook kunnen studeren, zonder hun uitkering te verliezen. Hierdoor kunnen deze mensen zich beter ontwikkelen en makkelijker een baan vinden.
De mensen met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen, die onder de Participatiewet vallen hebben en bijstand ontvangen, hebben deze kans niet.

De sociale dienst mag studeren wel toestaan, maar meestal doen ze dit niet. Mensen met een beperking, die willen studeren, worden doorverwezen naar DUO voor een studielening.

Dit is om 2 reden meestal geen passende oplossing.
DUO geeft alleen een lening voor levensonderhoud, als mensen een voltijdse studie volgen. Mensen met een medische urenbeperking en/of een beperkte belastbaarheid kunnen vaak geen voltijdse studie aan. Ze kunnen het niveau van de opleiding wel aan, maar de belasting in uren is te hoog. Zie ook mijn plan om deze groep mensen ook een studielening te geven bij het volgen van een deeltijdstudie.
De tweede reden is, dat mensen met een arbeidsbeperking een drempel ervaren om zich in de schulden te steken, terwijl ze weten dat ze later nooit een hoog inkomen kunnen verdienen, omdat ze door hun beperkte belastbaarheid zijn aangewezen op parttime werk. Daardoor kunnen ze hun schuld niet aflossen. Mensen in de Wajong hebben wel het recht en de kans om te studeren.

Ik wil vragen om mensen met een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering ook de kans te geven om te studeren of naar school te gaan.
Het kost geen extra geld, want de uitkering hebben ze toch al. Op de lange termijn levert het geld op. Met een afgeronde opleiding hebben deze mensen meer kans op werk, ze verdienen meer en/of hun loonwaarde wordt hoger, waardoor ze minder loonkostensubsidie en/of aanvullende uitkering nodig hebben.

Maar ook de maatschappij kan niet zonder de talenten van de mensen met een arbeidsbeperking. Het is ook in het belang van de maatschappij dat deze mensen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Denk maar aan de inzet van mensen met autisme bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie, waarbij we anders de boot dreigen te missen of aan het moeten halen van mensen met een opleiding uit het buitenland voor de verpleging en de techniek. Geef ons ook de kans!

Ik heb zelf met behoud van uitkering een HBO opleiding wiskunde kunnen volgen en werk nu al 22 jaar op een middelbare school als bijlesdocent wiskunde en 5 jaar op een Pabo als bijlesdocent rekenen. Mede door mijn inzet halen leerlingen en studenten hun diploma. Op de Pabo draag ik zo bij aan het verminderen van het onderwijzerstekort.
Het zou fijn zijn als de mogelijkheid van een opleiding gaat gelden voor MBO, HBO en universiteit, maar ik begrijp wel dat het dan om richtingen moet gaan met een goede kans op de arbeidsmarkt.

Als het niet te realiseren is om mensen met een bijstandsuitkering te laten studeren, dan zouden deze mensen een beurs in de vorm van een gift moeten kunnen krijgen, waarbij ze zich niet in de schulden hoeven te steken en ook een deeltijdstudie mogen volgen.

Deze mensen kunnen vanwege hun beperkte belastbaarheid het niet combineren om te werken en studeren.

Pdf van deze tekst.

11 april 2019: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie etc., stoornis, gave of gewoon ?”

  • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
  • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
  • Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
  • Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 11 april 2019 naar Arnhem voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : Gezondheidscentrum Parkstraat
Adres ingang : Kastanjelaan 33 , 6828 GJ Arnhem
Entreeprijs : 10,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

https://afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl/lezingenagenda-2/

Tienduizenden zieken zitten thuis met uitkering, zonder controle UWV

Christel Voorn 10-02-2019
redacteur/verslaggever binnenland Nieuwsuur

Tienduizenden zieken zitten thuis met uitkering, zonder controle UWV

Bij een klein deel van de uitkeringsontvangers blijft de werkgever verantwoordelijk voor het uitkeren van de WIA-uitkering. Dat zijn de mensen van wie de werkgevers ‘eigenrisicodrager’ zijn, zoals dat heet. Deze werkgevers zullen hun best doen om een werknemer die herstellende is opnieuw te laten keuren, want dat kan ze veel geld besparen.

(lees verder)

21 februari 2019: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 21 februari 2019 naar Arnhem voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

GIO VOGELAAR – Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

SARAH MORTON – vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Daarnaast heeft zij het initiatief Kind-Zijn opgericht: www.kind-zijn.org
Zij geeft kinderen hun stem terug en kan hun behoeften en ervaringen vertalen aan de opvoeders. De gevoelens, overtuigingen en patronen in een gezin, ziet of voelt zij meestal snel. Zij helpt de band tussen ouders en kinderen te herstellen en de liefde terug te brengen in een gezin. Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is vanuit het excellentie programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. Ze heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met deze “labels” en coacht en begeleid jongeren en kinderen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : Gezondheidscentrum Parkstraat
Adres ingang : Kastanjelaan 33 , 6828 GJ Arnhem
Entreeprijs : 10,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

Meer lezen in deze PDF.

Verslag: Gesprek over beleidsdoorlichting Wajong

Op woensdag 17 oktober spraken wij met staatssecretaris Van Ark in het kader van de beleidsdoorlichting Wajong (Klankbordgroep Wajong). Er waren meerdere Wajongers aanwezig om hun verhaal te doen. Wij hebben Else Roetering van de Landelijke Cliënten Raad bereid gevonden om ons te ondersteunen tijdens het gesprek.

Aanleiding voor het gesprek zijn de voorgestelde maatregelen. De Rijksoverheid is van mening dat de Wajong regeling te complex geworden is en wil deze ‘vereenvoudigen’. Het voornaamste uitgangspunt wordt, dat Wajongers die meer uren werken, meer inkomen overhouden. Het inkomen verkregen uit werk is niet langer leidend. Voor het geval dat de huidige Wajongers er in inkomen op achteruit gaan, komt er een garantie-uitkering. Hoe dit echt tot een vereenvoudiging leidt, is een beetje onduidelijk.

Een andere maatregel is het schrappen van de studieregeling Wajong 2010. Wajongers gaan er niet langer op achteruit als zij gaan studeren. Veel van de aanwezigen vinden dit een welkome ontwikkeling: sommigen hebben moeten stoppen met hun studie door gebrek aan inkomen. Verder zal de Wajong tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen herleven, ook al heeft iemand langer dan vijf jaar gewerkt. Dit voorkomt mogelijk baanverlies door het wegvallen van werkgevers-subsidieregelingen en voorkomt ook dat mensen bang zijn om hun uitkering te verliezen op het moment dat zij aan de slag blijven.

Maar niemand wil verplicht afhankelijk blijven van de overheid. Daarom komt er een ‘opt-out’ regeling voor mensen die definitief uit de uitkering willen. Voorts zal worden ingezet op baan-tot-baan mobiliteit en publiek-private samenwerking om Wajongers te ondersteunen naar en tijdens werk. Ook komt er meer ruimte voor jobcoaching.

In het kader daarvan kwam vanuit de aanwezige klankbordgroep- leden naar voren, dat er veel onvrede is over de benaderingswijze door UWV en DWI. Het UWV/ DWI willen vooral ‘een baan’ regelen in plaats van werk dat mensen echte ontplooiingskansen biedt en waarin mensen duurzaam aan de slag kunnen blijven. Van Ark ziet dat er bij UWV/ DWI een verandering gaande is. Er werd steeds meer digitaal gedaan, maar nu duidelijk wordt dat juist contact met de mensen heel belangrijk is, zijn ze daar ook mee bezig.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen klinkt als een verbetering, vooral voor mensen die willen studeren. Als je door je beperking niet meer uren kán werken, ga je er binnen de nieuwe regels echter wél op achteruit. Wij hebben dit aan de orde gesteld. Ook hebben we aangegeven dat een jobcoach lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een flexibel dienstverband, met name in het geval van 0- urencontracten en contracten met uitzendbeding. Daarbij hebben wij benadrukt dat de onzekerheid die een flexibel contract met zich meebrengt vaak niet gunstig is, laat staan voor mensen met een psychische beperking. Ook vinden wij dat job coaching er voor de cliënt moet zijn en dus onafhankelijk van andere partijen. Marja heeft in het kader van de effecten die het voorstel heeft voor mensen met een urenbeperking, een alternatief voorstel bedacht en ingebracht. Wij vinden dat iemand altijd tenminste het minimumloon moet verdienen en dat loondiscriminatie ook niet kan.

Hopelijk gaat de staatssecretaris Van Ark met deze punten aan de slag om de voorgestelde maatregelen te verbeteren. In ieder geval geeft zij aan veel nut te zien in Klankbord overleggen. Er komen dus hopelijk nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere rechtspositie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het nut van een verloningsbureau

Als je een beperking hebt, dan kan het lastig zijn om werk te vinden, dat goed bij je past en aansluit bij je mogelijkheden. Het kan dan een uitkomt zijn om freelance te gaan werken, want dan kan je je eigen werk creëren en doen waar je goed in bent. Ook heb je met freelance werk meer mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan je mogelijkheden, zoals het bepalen werktijden en het nemen van pauzes.
Maar vaak is de administratie van een eigen bedrijf te veel rompslomp voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien is het met freelance werk lastig om voor langere tijd een aanvullende bijstandsuitkering te krijgen, als je door een medische urenbeperking maar een beperkt aantal uren kan werken.

Als je een beperking hebt en je bent door een medische urenbeperking aangewezen op deeltijd werk, dan ben je in de Participatiewet tegenwoordig aangewezen op aanvullende bijstand. Van de bijstand mag je niet freelance werken of je moet na 3 jaar helemaal de bijstand uit. Dat is voor mensen met een beperkte belastbaarheid vaak niet haalbaar.
Als je in loondienst werkt, dan kan je wel een aanvullende bijstandsuitkering houden. Een verloningsbureau zet een freelance dienstverband om in een fictief dienstverband met loonstroken en een jaaropgave. Zo kan je meestal wel een aanvullende bijstandsuitkering houden.
Ook is de administratie van een eigen bedrijf vaak te veel rompslomp. Een verloningsbureau kan dat uit handen nemen.
Als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je meestal niet verzekerd voor ziektewet, WIA en WW, want dat is meestal niet te betalen. Met een verloningsbureau ben je daar wel verzekerd voor.

Een verloningsbureau is veel gunstiger dan een payrollbureau. Een verloningsbureau houdt veel minder in dan een payrollbureau.
Je mag meerdere particuliere klanten hebben, zoals bij een bijlesdocent, een kapper of een hondenuitlater het geval is.
Je kunt er voor onbepaalde tijd werken.
Als je diensten BTW vrij zijn of onder het lage BTW tarief vallen, dan houdt verloning.nl ook geen of minder BTW in.
Het verloningsbureau stelt voor de verdiensten wel een minimum van 15 euro per uur, zonder de BTW meegerekend.


Ik denk dat het verloningsbureau een uitkomst kan zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Ik heb zelf een arbeidsbeperking en ik werk met loonkostensubsidie op een middelbare school als bijlesdocente wiskunde. Ik ben zelf in loondienst, maar als ik dit werk niet zou hebben, dan zou ik ook bijlessen willen geven via een verloningsbureau.

26 september 2018: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

  • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
  • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
  • Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voor kinderen?Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op woensdagavond 26 september 2018 naar Utrecht voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde: 22.00 uur
Locatie: ’t Pakhuis
Adres: Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs: 10,00 euro/studenten 5,00 euro incl. koffie/thee

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

GIO VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

 

 

SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Daarnaast heeft zij het initiatief Kind-Zijn opgericht:www.kind-zijn.org
Zij geeft kinderen hun stem terug en kan hun behoeften en ervaringen vertalen aan de opvoeders. De gevoelens, overtuigingen en patronen in een gezin, ziet of voelt zij meestal snel. Zij helpt de band tussen ouders en kinderen te herstellen en de liefde terug te brengen in een gezin. Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is vanuit het excellentie programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. Ze heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met deze “labels” en coacht en begeleid jongerenen kinderen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

PDF van het persbericht