11 april 2019: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie etc., stoornis, gave of gewoon ?”

 • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
 • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
 • Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
 • Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 11 april 2019 naar Arnhem voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : Gezondheidscentrum Parkstraat
Adres ingang : Kastanjelaan 33 , 6828 GJ Arnhem
Entreeprijs : 10,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

https://afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl/lezingenagenda-2/

21 februari 2019: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 21 februari 2019 naar Arnhem voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

GIO VOGELAAR – Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

SARAH MORTON – vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Daarnaast heeft zij het initiatief Kind-Zijn opgericht: www.kind-zijn.org
Zij geeft kinderen hun stem terug en kan hun behoeften en ervaringen vertalen aan de opvoeders. De gevoelens, overtuigingen en patronen in een gezin, ziet of voelt zij meestal snel. Zij helpt de band tussen ouders en kinderen te herstellen en de liefde terug te brengen in een gezin. Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is vanuit het excellentie programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. Ze heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met deze “labels” en coacht en begeleid jongeren en kinderen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : Gezondheidscentrum Parkstraat
Adres ingang : Kastanjelaan 33 , 6828 GJ Arnhem
Entreeprijs : 10,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

Meer lezen in deze PDF.

Verslag: Gesprek over beleidsdoorlichting Wajong

Op woensdag 17 oktober spraken wij met staatssecretaris Van Ark in het kader van de beleidsdoorlichting Wajong (Klankbordgroep Wajong). Er waren meerdere Wajongers aanwezig om hun verhaal te doen. Wij hebben Else Roetering van de Landelijke Cliënten Raad bereid gevonden om ons te ondersteunen tijdens het gesprek.

Aanleiding voor het gesprek zijn de voorgestelde maatregelen. De Rijksoverheid is van mening dat de Wajong regeling te complex geworden is en wil deze ‘vereenvoudigen’. Het voornaamste uitgangspunt wordt, dat Wajongers die meer uren werken, meer inkomen overhouden. Het inkomen verkregen uit werk is niet langer leidend. Voor het geval dat de huidige Wajongers er in inkomen op achteruit gaan, komt er een garantie-uitkering. Hoe dit echt tot een vereenvoudiging leidt, is een beetje onduidelijk.

Een andere maatregel is het schrappen van de studieregeling Wajong 2010. Wajongers gaan er niet langer op achteruit als zij gaan studeren. Veel van de aanwezigen vinden dit een welkome ontwikkeling: sommigen hebben moeten stoppen met hun studie door gebrek aan inkomen. Verder zal de Wajong tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen herleven, ook al heeft iemand langer dan vijf jaar gewerkt. Dit voorkomt mogelijk baanverlies door het wegvallen van werkgevers-subsidieregelingen en voorkomt ook dat mensen bang zijn om hun uitkering te verliezen op het moment dat zij aan de slag blijven.

Maar niemand wil verplicht afhankelijk blijven van de overheid. Daarom komt er een ‘opt-out’ regeling voor mensen die definitief uit de uitkering willen. Voorts zal worden ingezet op baan-tot-baan mobiliteit en publiek-private samenwerking om Wajongers te ondersteunen naar en tijdens werk. Ook komt er meer ruimte voor jobcoaching.

In het kader daarvan kwam vanuit de aanwezige klankbordgroep- leden naar voren, dat er veel onvrede is over de benaderingswijze door UWV en DWI. Het UWV/ DWI willen vooral ‘een baan’ regelen in plaats van werk dat mensen echte ontplooiingskansen biedt en waarin mensen duurzaam aan de slag kunnen blijven. Van Ark ziet dat er bij UWV/ DWI een verandering gaande is. Er werd steeds meer digitaal gedaan, maar nu duidelijk wordt dat juist contact met de mensen heel belangrijk is, zijn ze daar ook mee bezig.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen klinkt als een verbetering, vooral voor mensen die willen studeren. Als je door je beperking niet meer uren kán werken, ga je er binnen de nieuwe regels echter wél op achteruit. Wij hebben dit aan de orde gesteld. Ook hebben we aangegeven dat een jobcoach lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een flexibel dienstverband, met name in het geval van 0- urencontracten en contracten met uitzendbeding. Daarbij hebben wij benadrukt dat de onzekerheid die een flexibel contract met zich meebrengt vaak niet gunstig is, laat staan voor mensen met een psychische beperking. Ook vinden wij dat job coaching er voor de cliënt moet zijn en dus onafhankelijk van andere partijen. Marja heeft in het kader van de effecten die het voorstel heeft voor mensen met een urenbeperking, een alternatief voorstel bedacht en ingebracht. Wij vinden dat iemand altijd tenminste het minimumloon moet verdienen en dat loondiscriminatie ook niet kan.

Hopelijk gaat de staatssecretaris Van Ark met deze punten aan de slag om de voorgestelde maatregelen te verbeteren. In ieder geval geeft zij aan veel nut te zien in Klankbord overleggen. Er komen dus hopelijk nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere rechtspositie voor mensen met een arbeidsbeperking.

26 september 2018: Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

 • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
 • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
 • Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voor kinderen?Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op woensdagavond 26 september 2018 naar Utrecht voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde: 22.00 uur
Locatie: ’t Pakhuis
Adres: Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs: 10,00 euro/studenten 5,00 euro incl. koffie/thee

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

GIO VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

 

 

SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Daarnaast heeft zij het initiatief Kind-Zijn opgericht:www.kind-zijn.org
Zij geeft kinderen hun stem terug en kan hun behoeften en ervaringen vertalen aan de opvoeders. De gevoelens, overtuigingen en patronen in een gezin, ziet of voelt zij meestal snel. Zij helpt de band tussen ouders en kinderen te herstellen en de liefde terug te brengen in een gezin. Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is vanuit het excellentie programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. Ze heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met deze “labels” en coacht en begeleid jongerenen kinderen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

PDF van het persbericht

5 april 2018 Lezing: “ADHD, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?”

 •  Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
 •  Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen problematisch zijn, maar dat de
  samenleving minder begripvol lijkt?
 •  Zet je wel eens vraagtekens bij medicatie voorkinderen?
 •  Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdagavond 5 april 2018 naar
  Utrecht voor een lezingensessie van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar.

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde : 22.00 uur
Locatie : ’t Pakhuis
Adres : Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs : 10,00 euro/studenten 5,00 euro incl. koffie/thee
Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.
Aanmelden kan via dit e-mailadres: giovogelaar@hotmail.com

Meer informatie!

20 december 2017: bezoek kamerdebat over wajongkorting

Op woensdag 20 december vindt in de Tweede Kamer het debat over de begroting 2018 plaats. Het is de laatste kans om de korting op de Wajonguitkering voor 1 januari nog van tafel te krijgen.
We roepen dan ook iedereen op om 12:30 te verzamelen op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. We zullen goed van ons laten horen!
Daarna zullen we ook op de publieke tribune plaatsnemen om onze zorgen zichtbaar te maken.

Programma:

12.30 – soep, koffie en broodjes | start lawaaiactie op het Plein

13.45 – verzamelen deelnemers voor de tribune

14.00 – plaatsnemen op de tribune van de Tweede Kamer
Belangrijk: voor toegang tot de Tweede Kamer is een legitimatiebewijs verplicht!

 

steun de fnv wajonggroep En laat op 20 december zien dat jij ook tegen de korting op de Wajonguitkering bent.

 

 
Als het aan het kabinet ligt, gaan 70.000 Wajongers met arbeidscapaciteit vanaf 1 januari van 75% naar 70% van het minimumloon. Dat betekent 80 euro per maand minder om te besteden. Terwijl de regering aan de andere kant miljarden weggeeft aan grote bedrijven door de dividendbelasting af te schaffen!

Dit is het moment om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen! Woensdag 20 december om 14.00 uur behandelt de Tweede Kamer de begroting voor 2018 en de korting op de Wajonguitkering. Kom ook naar Den Haag om de Wajongers te steunen en neem plaats op de tribune van de Tweede Kamer. Er is plek voor 200 mensen dus meld je snel aan, klik op de knop en stuur een e-mail

 

Gratis treinkaartjes voor FNV-leden
Ben je lid van de FNV en kom je naar het Plein op 20 december? Je kunt nu een gratis kaartje aanvragen via Uitkeringsgerechtigden.Amsterdam@fnv.nl. Vermeld daarbij je naam en adres. Kaderleden van de FNV kunnen de reiskosten declareren.
Programma:
12.30 – soep, koffie en broodjes | start lawaaiactie op het Plein
13.45 – verzamelen deelnemers voor de tribune
14.00 – plaatsnemen op de tribune van de Tweede KamerWil je vaker nieuws van FNV Uitkeringsgerechtigden ontvangen? Meld je dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.We zien je graag op 20 december!Team bestuurders UG en de FNV Wajonggroep.

8 november 2017: bijeenkomst Bondte Burgers Jongerenpanel

 

Klik voor vergroting

In de Kargadoor in Utrecht is er op woensdag 8 november 2017 een bijeenkomst van het Bondte Burgers Jongerenpanel over arbeidsdeelname van jongeren met een arbeidsbeperking. Heb je interesse, meld je dan aan bij info@cnvjongeren.nl. Aanmelden kan ook via Facebook.

Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Tijdstip: 19.00 uur