Onze standpunten

Berekening inkomensaanvulling sociale dienst moet beter
Mensen die nog enigszins kunnen werken ontvangen in de participatiewet, als ze een medische urenbeperking hebben, van de sociale dienst een aanvullende uitkering. Ik hoor van meerdere kanten dat dat niet goed gaat. De sociale dienst kan de inkomsten niet goed berekenen en de mensen moeten lang wachten op hun geld, waardoor ze in financiële problemen raken. De berekening gaat niet goed en mensen hebben dan daardoor geen bestaanszekerheid.
Mensen moeten dan toch een baan zoeken, waarmee ze genoeg verdienen om helemaal uit de uitkering te komen, of ze gaan juist helemaal niet werken.
Als mensen meer gaan werken dan ze aankunnen, raken ze vaak overbelast en worden alsnog ziek.
Andere mensen proberen om niet te werken of vrijwilligerswerk te doen, maar dat is jammer als ze wel de potentie hebben om parttime betaald te werken.
Dit moet echt verbeterd worden. Als je bij het UWV zit, worden je inkomsten wel goed berekend, dus het kan wel.

Opleidingen moeten bij stage rekening met een medische urenbeperking
Ik hoor van mensen met een medische urenbeperking, die een MBO of een HBO opleidingen doen, en toch 32 uur stage moeten lopen van de opleiding, omdat ze aan het programma moeten voldoen. Langer over je stage doen en 20 uur werken is vaak niet mogelijk, omdat ze aan het programma moeten voldoen. Daardoor kunnen mensen met een medische urenbeperking niet altijd de opleiding afmaken.
Dat is jammer, want met een afgeronde opleiding kunnen ze meer op hun niveau werken en hun talenten benutten. Als iemand een opleiding heeft kunnen afronden, dan verdient hij vaak ook meer en kan hij, als hij door een medische urenbeperking is aangewezen op parttime werk, eerder genoeg verdienen om uit de uitkering te komen.

Mensen worden niet altijd gewezen op de mogelijkheid van loonkostensubsidie
Ik hoor soms van mensen met een beperking dat ze moeten solliciteren en dan geen baan kunnen vinden omdat ze de werkdruk van een gewone baan niet aankunnen. Deze mensen worden dan niet op de mogelijkheid van een indicatie banenafspraak met uitzicht op een garantiebaan met loonkostensubsidie gewezen. Met een garantiebaan hebben ze wel minder werkdruk en kunnen de werkzaamheden aangepast worden. Vaak krijgen mensen wel de mogelijkheid van loonkostensubsidie, maar nog niet vaak genoeg

Rustige werkplek is belangrijk
Verder is er vaak te weinig mogelijkheid voor mensen om een rustige werkplek te krijgen. Mensen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals mensen met autisme kunnen zich niet concentreren in een lawaaiige kantoortuin. Een eigen ruimte of een stilte werkplek kan dan een uitkomst zijn.
Nu kunnen hoger opgeleiden mensen met deze gevoeligheid vaak geen werk vinden of behouden omdat ze deze mogelijkheid niet krijgen.

Niet alleen laaggeschoold werk
Verder vind ik het belangrijk dat er ook garantiebanen komen voor hoger en middelbaar opgeleiden en niet alleen laaggeschoold werk. Ik kan niet tegen een hoge werkdruk, maar heb wel de intelligentie om hoger geschoold werk te doen. Laaggeschoold werk is erg eentonig en geestdodend voor mij een daardoor moeilijk lang vol te houden. Als er werk voor iemand gezocht wordt, dan vind ik dat het werk altijd bij iemand moet passen en dat iemand niet gedwongen moet worden tot werk waar hij een grote hekel aan heeft.

Betere voorwaarden voor startende ondernemers
Als iemand in de bijstand zit en voor zichzelf wil beginnen als ZZP-er moet hij na 3 jaar de uitkering uit, ook als hij een medische urenbeperking heeft of een lagere arbeidsproductiviteit. Anders moet hij zijn eigen bedrijf stoppen. Als je voor jezelf begint, kunt je werk doen waar je goed in bent en vaak kan je de werkomstandigheden aanpassen aan je mogelijkheden. Met voor jezelf beginnen creëer je je eigen werkgelegenheid. In Amsterdam willen ze experimenteren om mensen met een bijstand en een arbeidsbeperking wel de mogelijkheid te bieden om voor langere tijd een aanvullende uitkering te krijgen.

Arbeidskorting
Als je meer werkt, krijg je naar verhouding meer arbeidskorting.
Iemand die de helft van het minimumloon verdient, krijgt niet de helft aan arbeidskorting, maar bijna 18 keer zo weinig.
Hierdoor hebben mensen met een medische urenbeperking minder inkomen en zijn ze eerder aangewezen op aanvullende bijstand. Dit is bedoeld om mensen te prikkelen om meer te gaan werken, maar voor mensen met een medische urenbeperking gaat deze vlieger niet op. Als mensen met een medische urenbeperking meer arbeidskorting krijgen, gaan ze er in inkomen op vooruit, zonder dat dit gevolgen heeft voor toeslagen en eigen bijdrages. Want met een verhoging van de arbeidskorting gaat het belastbaar inkomen niet omhoog en dat is maatgevend voor de berekening van toeslagen en eigen bijdrages.

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding
Mensen die vrijwilligerswerk doen zouden een onkostenvergoeding moeten krijgen van de sociale dienst of de instelling waar ze werken. Mensen die vrijwilligerswerk doen dragen toch hun steentje bij en het is niet eerlijk als zij in armoede moeten leven. Gelukkig is onlangs de onkostenvergoeding, die mensen in de bijstand mogen ontvangen, verhoogd.

Een opleiding volgens is investeren in mensen en verhoogt het rendement
Met een opleiding benut je je talenten en verhoog je je loonwaarde en je arbeidsproductiviteit. Veel mensen met een beperking hebben bijzondere talenten, maar krijgen onvoldoende kans om deze talenten te ontwikkelen.
De samenleving kan niet zonder de capaciteiten van deze vaak getalenteerde mensen. Als we hun kwaliteiten niet benutten is dat ook voor de samenleving een gemiste kans.

Studielening voor deeltijdstudie of schriftelijke opleiding
Veel mensen met een beperking hebben wel de capaciteiten om een opleiding te volgen, maar kunnen de belasting in uren niet aan. Het is een oplossing om deze mensen het recht op een studielening te geven, bij het volgen van een deeltijd opleiding of schriftelijke opleiding. Ze kunnen immers niet werken naast hun studie, vanwege de beperkte belastbaarheid.
Ook zou de overheid kunnen besluiten om iemand met een beperking meer dan 1 jaar extra te geven, zodat hij succesvol zijn opleiding kan afronden. De overheid zou dan de mogelijkheid kunnen geven om nog enkele jaren langer te kunnen lenen.

Stage en jobcoach
Mensen met een beperking zouden voor hun stage ook begeleiding van een job coach moeten kunnen krijgen. Het is een gemiste kans, als iemand met een beperking zijn diploma niet haalt, omdat hij een onvoldoende heeft gekregen voor zijn stage, terwijl dit met begeleiding van een job coach wel zou zijn gelukt.

Tweede kans onderwijs
Geef mensen in een uitkering met weinig perspectief op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om een arbeidsmarktgerichte opleiding te volgen. Geef ze toestemming op een opleiding met perspectief te volgen en vergoed het collegegeld en de boeken vanuit de overheid. Of biedt ze de kans om een studielening af te sluiten, waarbij je later naar draagkracht aflost, zoals bij het nieuwe leenstelsel het geval is.