Verslag: Gesprek over beleidsdoorlichting Wajong

Op woensdag 17 oktober spraken wij met staatssecretaris Van Ark in het kader van de beleidsdoorlichting Wajong (Klankbordgroep Wajong). Er waren meerdere Wajongers aanwezig om hun verhaal te doen. Wij hebben Else Roetering van de Landelijke Cliënten Raad bereid gevonden om ons te ondersteunen tijdens het gesprek.

Aanleiding voor het gesprek zijn de voorgestelde maatregelen. De Rijksoverheid is van mening dat de Wajong regeling te complex geworden is en wil deze ‘vereenvoudigen’. Het voornaamste uitgangspunt wordt, dat Wajongers die meer uren werken, meer inkomen overhouden. Het inkomen verkregen uit werk is niet langer leidend. Voor het geval dat de huidige Wajongers er in inkomen op achteruit gaan, komt er een garantie-uitkering. Hoe dit echt tot een vereenvoudiging leidt, is een beetje onduidelijk.

Een andere maatregel is het schrappen van de studieregeling Wajong 2010. Wajongers gaan er niet langer op achteruit als zij gaan studeren. Veel van de aanwezigen vinden dit een welkome ontwikkeling: sommigen hebben moeten stoppen met hun studie door gebrek aan inkomen. Verder zal de Wajong tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen herleven, ook al heeft iemand langer dan vijf jaar gewerkt. Dit voorkomt mogelijk baanverlies door het wegvallen van werkgevers-subsidieregelingen en voorkomt ook dat mensen bang zijn om hun uitkering te verliezen op het moment dat zij aan de slag blijven.

Maar niemand wil verplicht afhankelijk blijven van de overheid. Daarom komt er een ‘opt-out’ regeling voor mensen die definitief uit de uitkering willen. Voorts zal worden ingezet op baan-tot-baan mobiliteit en publiek-private samenwerking om Wajongers te ondersteunen naar en tijdens werk. Ook komt er meer ruimte voor jobcoaching.

In het kader daarvan kwam vanuit de aanwezige klankbordgroep- leden naar voren, dat er veel onvrede is over de benaderingswijze door UWV en DWI. Het UWV/ DWI willen vooral ‘een baan’ regelen in plaats van werk dat mensen echte ontplooiingskansen biedt en waarin mensen duurzaam aan de slag kunnen blijven. Van Ark ziet dat er bij UWV/ DWI een verandering gaande is. Er werd steeds meer digitaal gedaan, maar nu duidelijk wordt dat juist contact met de mensen heel belangrijk is, zijn ze daar ook mee bezig.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen klinkt als een verbetering, vooral voor mensen die willen studeren. Als je door je beperking niet meer uren kán werken, ga je er binnen de nieuwe regels echter wél op achteruit. Wij hebben dit aan de orde gesteld. Ook hebben we aangegeven dat een jobcoach lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een flexibel dienstverband, met name in het geval van 0- urencontracten en contracten met uitzendbeding. Daarbij hebben wij benadrukt dat de onzekerheid die een flexibel contract met zich meebrengt vaak niet gunstig is, laat staan voor mensen met een psychische beperking. Ook vinden wij dat job coaching er voor de cliënt moet zijn en dus onafhankelijk van andere partijen. Marja heeft in het kader van de effecten die het voorstel heeft voor mensen met een urenbeperking, een alternatief voorstel bedacht en ingebracht. Wij vinden dat iemand altijd tenminste het minimumloon moet verdienen en dat loondiscriminatie ook niet kan.

Hopelijk gaat de staatssecretaris Van Ark met deze punten aan de slag om de voorgestelde maatregelen te verbeteren. In ieder geval geeft zij aan veel nut te zien in Klankbord overleggen. Er komen dus hopelijk nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere rechtspositie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wajonguitkering en toeslag

Beste mensen,

Is je Wajonguitkering deze maand naar beneden gegaan omdat je arbeidsvermogen hebt, en heb je verder geen (of heel weinig) andere inkomsten?
Ga dan na of je geen recht hebt op een toeslag via de Toeslagenwet! De toeslag vult jouw inkomen aan tot het voor jouw geldende sociaal minimum.
De toeslag via de Toeslagenwet (uitgevoerd door het UWV) is iets anders dan de toeslagen die je via de Belastingdienst kunt ontvangen.
Het recht hebben op een eventuele toeslag via de Toeslagenwet is afhankelijk van je leeftijd en leefsituatie, dus kan voor iedereen weer anders zijn.
Het sociaal minimum per 1 januari 2018 is via onderstaande link te bekijken: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum

Woon je alleen als alleenstaande of alleenstaande ouder en heb je naast je Wajonguitkering geen andere inkomsten, dan kom je hoogst waarschijnlijk in aanmerking voor de toeslag op je uitkering. Ben je gehuwd of ben je daarmee gelijkgesteld, dan kan je bij een inkomen onder het sociaal minimum ook in aanmerking komen voor een toeslag als je partner voor 1971 is geboren of als er kinderen bij je wonen die jonger zijn dan 12 jaar.
Kijk voor de voorwaarden voor een toeslag op je uitkering op: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv

Een voorbeeld: woon jij alleen, heb je arbeidsvermogen, maar geen andere inkomsten?
Dan is je Wajonguitkering per januari 2018 70% van het minimumloon, en dat is rond de E 1.105 bruto per maand.
Het sociaal minimum voor een alleenwonende, alleenstaande (vanaf 22 jaar) bedraagt met ingang van januari 2018 rond de E 1.172,- bruto per maand.
Jouw recht op toeslag zou dan zo rond de E 67,- bruto per maand kunnen bedragen.
Door de toeslag komt je uitkering weer bijna op het oude niveau van 2017 (uitkering zonder korting).

Het UWV kent niet automatisch een toeslag op de uitkering toe. Iemand moet de toeslag zelf aanvragen!
Dus denk je recht te hebben op een toeslag, dan kan je deze aanvragen via
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-toeslag.aspx

Laat geen geld liggen, vraag de toeslag aan!