Verhaal van een Asperger

Onderstaand verhaal werd ons vandaag toegestuurd door Hendrik.

Noem me Hendrik.

Op mijn 38e kreeg ik de diagnose Asperger syndroom. Toen ging ik een beetje begrijpen waarom school (HAVO en VWO) en werk zo zwaar waren geweest.

Aan een vervolgopleiding durfde ik niet te beginnen (opeens werd duidelijk waarom) en dus werk ik al vanaf mijn 21e. Altijd maar 3x zoveel geven aan tijd en energie. Al 20 jaar 3x per nacht wakker.

Na de diagnose veranderde er op het werk niets. Ik werkte 40 uur per week. Tot 2004. Toen werd het bedrijf waar ik al 17 jaar werkte verkocht. De nieuwe werkgever gaf een andere functie en na 2 jaar bleek men ontevreden te zijn. Een ander zou 2x zo goed en 2x zo snel kunnen werken. Enige scholing (naast on the job) was er niet geweest.

Van 2008 tot in 2016 kreeg ik naast loon (nog maar de helft van wat ik eerst verdiende) loonaanvulling. De werkgever bleek echter begin 2016 als eigen risico drager een handtekening te hebben gezet onder herkeuring door UWV. Dat liep langs een tussenpersoon. Hoopte werkgever op nog minder kosten aan mij?

De eigenaresse van dat tussenpersoon-bureau belde me op en constateerde dat het veel slechter met me ging, maar tegelijkertijd vond haar arbeidsdeskundige dat UWV de procedure goed had gevolgd. Helaas was UWV het oneens met de geduide verslechtering van mijn potentie. Opeens werd ik een 35-minner. Dat hadden werkgever en tussenpersoon ook niet verwacht.

Er volgde een bezwaar op UWV met werkgever en advocaat en iemand van een Autisme Centrum. Daarna ging het ongeschiktheidspercentage van 26% verslechterd naar 34%. Helaas dus nog steeds een 35-minner status.

In 2017 volgde er een rechtbank procedure bij een bestuursrechter. Daarbij aanwezig: werkgever; autisme behandelaar, advocaat, familie en pers.

TIEN maanden later deelde bestuursrechter mee, dat ik keurig volgens het boekje ben behandeld door UWV en dat ik 35 minner blijf. Zó kijkt een bestuursrechter.

Mijn leven als werknemer en hoofdkostwinnaar is helemaal stuk. En enig vertrouwen als burger heb ik niet meer.

Meerdere politici en journalisten kennen mijn verhaal omdat ze het volgden vanaf 2016. Maar enige soulaas biedt dat niet.

Nu is alles stil en ben ik veel meer beperkt dan daarvoor. Helaas waren de arbodienst en de werkgever in 2007 zo nalatig om de medische urenbeperking te laten vastleggen. In de praktijk was die beperking er wel. Voor 30 uur werken krijg ik als 12 jaar maar 20 uur oud loon.

Zonder loonaanvulling kan ik niet leven met mijn gezin. Door een eigen huis heb ik nergens aanspraak op. Ik voel me door het huidige kabinet in de status van een  m i n n e r  geduwd. Het is een Kafka achtig verhaal. Ik mag nog tot mijn 69e werken. Nu ben ik 52. En een roepende in de woestijn.

m.v.g. Hendrik (juli 2018)

 

Naam ter redactie bekend

41 Replies to “Verhaal van een Asperger”

 1. Let op uw zaak!

  UWV info =>
  ———————————————
  ERD (Eigen Risico Dragerschap) WGA geldt 10 jaar. Dus vanaf datum van de toekenning.
  Daarna val je weer ‘gewoon’ onder UWV.

  *als eigen risicodrager veroorzaakte werkgever zélf een herkeuring.
  Ging alleen maar om de ERD-schap! (om me nog goedkoper in dienst hebben?).

  Als werkgever geen ERD WGA was geweest dan was ik nimmer opgeroepen en had ik nu nog steeds die Loonaanvulling.
  =================================

 2. Iemand vroeg;
  “waarom gaf de bestuursrechter UWV gelijk”? Welke argumenten overtuigden de rechter?”
  ————————————
  Antwoord:
  Er was sprake van = Puur juridisch geknutsel van UWV =. Al werden er in de FML (functionele mogelijkheden lijst) gedurende de looptijd van de rechtszaak door UWV extra beperkingen geaccepteerd en aangevinkt (wat een gezichtsverlies eigenlijk), de rechtsgevolgen veranderde niet.

  * heb je last van geluiden in een fabriekshal? -> werk maar met een koptelefoon op als Asperger

  * heb je last van lopende collega’s -> laat de baas van de fabriekshal je lopende band of werkbank maar losschroeven en tegen een blinde muur zetten. Je bent toch een eenling.

  * heb je eigenlijk een medische urenbeperking? -> ga dan (theoretisch) ergens werken waar het makkelijker werken is en je minimaal 40 uur aan de slag kunt.

  * heeft jouw arboarts de meest recente FML gemaakt? -> toch houden we een veel oudere UWV FML aan om jou te knechten.

  * vraagt de advocaat om een medische uitspraak over medische uren -> dan zeg je als rechter dat UWV daar al een uitspraak over deed en dat die uitspraak klopt. Als rechter ben je geen medicus dus je gaat af op een dagverhaal van een UWV keur-arts want die zal het wel weten. En als rechter een onafhankelijke psychiater-/medicus inhuren kost geld.

  * zegt de UWV FML dat de geduide functies ingewikkeld zijn? -> dan volg je als rechter de UWV leugen dat het ondanks de UWV FML ‘eenvoudig’ werk is.

  * brengt een psychiater van een Autisme Centrum een up to date rapport in met goedvinden van UWV en de rechter -> dan zeg je als rechter dat er niets nieuws werd verteld met dat nieuwe document.

  * geeft UWV aan, dat er geen verbetering te verwachten is bij de potentie van de werknemer -> dan speelt dat voor de besluitvorming toch geen rol.

  Kortom als dat geen = Puur juridisch geknutsel van UWV = is …….

 3. De ‘vakantie’ is weer voorbij. Deze drie weken moest ik gebruiken om met de advocaat te praten die bij de Centrale Raad van Beroep het hoger beroep heeft ingezet. Hij ziet zoveel zaken in de vorige rechtsgang, dat hij genegen is dit voor mij te doen.
  Tussen zijn eerste rekening en wat UWV moest betalen (aan mij) omdat de bestuursrechter tot 2x toe moest doorvragen bij UWV en mijn eerste advocate moest antwoorden
  zit een som van 500 euro.Dat is voor mij een aderlating,
  maar welk alternatief heb ik.

  Ook mag ik over 3 dagen weer naar UWV om de derde beoordeling te ondergaan. Helaas heeft UWV de afspraak niet gemaakt (zoals ik vroeg) met mijn autisme begeleider. Ik ben dus nu al in de minderheid.
  Wrang detail 2: UWV riep me op na 104 ziekmelding, ik leverde alle papieren in
  en toen was de UWV reactie: “door de uitspraak van de rechter vervalt de uitnodiging. U blijft 35 minner!”

  Eigen arbo-arts en arbo-arbeidsdeskundige en werkgever konden er niets mee zeiden ze.
  Gelukkig kon een juridisch onderlegd persoon precies de juiste argumenten op papier zetten.
  En toen kwam er weer een UWV brief die me oproept voor de derde beoordeling.

 4. Het was een fijn menselijk gesprek en ditto herbeoordeling. Een echte verzekeringsarts (geen arts in opleiding bij UWV) die zélf knopen mag doorhakken.

  VA zag dat ik in een looping was gekomen en dat zelfs bezwaar bij UWV en een rechtszaak (die ik verloor) niet het juiste zicht opleverden van de werkelijke problematiek.

  In de afgelopen 2,5 jaar heb ik nu als onverschillig leren kennen:
  – een jonge verzekeringsarts die zich nog waar moet maken
  – een jonge VA die nog in opleiding is (mensen boven zich)
  – de pers
  – NL politici
  – een advocaat
  – een bestuursrechter
  Ze schuilen zich comfortabel weg achter rechtsgang.

  Recht kan ik alleen hoopvol verwachten van een verzekeringsarts met verstand van zaken en perspectief op de toekomst.

  De anderen brengen levens in gevaar. Echt waar!

 5. Bijna een maand na gesprek met UWV verzekeringsarts nog steeds geen oproep door een arbeidsdeskundige.
  Vier dagen achtereen gebeld met 0900-9294
  Snel iemand aan de lijn.
  – Vinkje terugbellen niet gezet
  – Druk
  – Vakantie

  Ondertussen gaat mijn spanning door. En mijn geldgebrek. Maar ze doen het goed hè minister Koolmees en uw staatssecretaris Mw T. van Ark.
  En de vakbond en de politici die zwijgen
  en hebben desondanks gewoon te eten.

  Niemand maakt zich druk om de levensgevaarlijke situatie die UWV van SZW en VVD heeft geschapen.

 6. Op twitter heeft een journaliste het hele verhaal kort weergegeven.
  Denk je dat er een politicus met WMO en SZW en UWV zaken daarna en daarop reageerde?
  Ze verwezen naar de rechter. Maar die loste niets op.
  Bezwaar bij UWV koste aan advocaat: 3.800
  Rechtszaak bij bestuursrechter : 1.500
  Hoger Beroep waarschijnlijk : 2.000
  =========================================
  tussenstand totaal: € 7.300
  En dat is alleen aan de kant van werkgever en mij.
  UWV bezwaar en beroep en hun advocate zullen veel meer hebben gekost.

  * Politiek zwijgt
  * Nationale Nederlanden lacht in het vuistje (dwongen werkgever tot onderzoek “schadelast beperking”.

  Nou de schade is aanzienlijk en onherstelbaar.

  https://twitter.com/SterkNikki/status/1018833631656148992

 7. Werkgever heeft een jobcoach ingevlogen. Deze praat opeens over het Doelgroep Register. Ik weet dat het met de Banenafspraak te maken heeft.
  Ik val daar niet onder.
  Maar er wordt gesproken over mensen die onder het minimumloon vallen (ook nog niet het geval bij mij). Zou werkgever een jobcoach gebruiken om me wél onder het minimum te gaan duwen?

  Iemand reageerde: “Het enige wat ze willen bereiken met dat doelgroepregister is dat ze jou voor een habbekrats in dienst houden. Gekke Henkie, de loopjongen van het bedrijf waar hij al 32 jaar werkt.”

 8. Nog niets vernomen van de (vakantievierende) jobcoach over consequenties voor mijn bestaan van een Doel Groep Register aanduiding achter mijn naam. Begeleider van ‘het Centrum’ mailde dat de arbeidsdeskundige van UWV een week later dan afgesproken gaat bellen om met hem en mij een afspraak te maken. Dik na mijn ontmoeting met keuringsarts Drie.
  Ook wilde begeleider de FML zien van de arts, zodat hij beslagen ten ijs komt bij de arbeidsdeskundige.

  Bij de journalisten en politieke portefuillehouders blijft het stil. Zou ik nu achter mijn naam in hun beleving de Q. van querulant of PG (persona non grata) hebben omdat ik al in het derde jaar van het uitschreeuwen van mijn ellende ben aangekomen?

  Als het kalf verdronken is dempt men de put. Maar al die salarissen worden wel voldaan. Ze kunnen er zelfs van met vakantie.

 9. Reeks getallen.
  Acht jaar lang WIA LAU 38%

  UWV
  – beoordeling 1 -> 25,71&
  – na bezwaar op 1 -> 34,16%
  – beoordeling 2 -> 32,50%
  – beoordeling 3 -> onbekend

  Resultaat: als werknemer en burger en partner/vader: helemaal k a p o t

 10. Beoordeling 3 -> percentage nu conform de werkelijkheid.
  Derde Dinsdag 2018

  Conclusie:
  – er zijn UWV verzekeringsartsen met verstand van Asperger én in het bezit van moed.

  De nu volgenden hebben steeds gehandeld vanuit Wet Poortwachter om UWV loonsancties te voorkomen en hebben mij als mens uit het oog verloren:
  – werkgever
  – personeelszaken van werkgever in 2008
  – arbodienst (2006-2018)
  – UWV arbeidsdeskundige in de periode 2006-2008
  – Nationale Nederlanden (om de schadelast te beperken / te schrappen)
  – tussenpersoon van Nationale Nederlanden
  – registerarbeidsdeskundige van de arbodienst
  – portefeuille houders Tweede Kamer.

  Er was praktisch altijd een urenbeperking, maar niemand had de moed om deze op papier te zetten. Of was HRM visieloos en niet capabel? De dagelijkse en financiële consequenties waren tussen 2006 en 2018 voor mij en mijn gezin.
  Zo aangevochten en verder gebroken had ik toch niet hoeven geraken?! Maar zoveel onverschilligheid en voorzichtigheid zijn wat teveel van het slechte geweest.

 11. Het percentage komt nu uit boven de 60% en gaat richting de 70%

  De werkelijkheid is, dat er na bijna 3 jaar strijd en stress nu door UWV op papier werd gezet dat er een medische urenbeperking is. Dat gebeurde niet omdat PersoneelsZaken van mijn werkgever en de BestuursRechter zo dom waren om er niets mee te doen.

  Men had koudwatervrees. Want SZW en VVD en de coalitie kijkt steeds mee. De kiezer worde bedankt. Toch zal ik me participerend blijven inzetten als burger en werknemer.

 12. Gevaar niet geweken.
  Werkgever kan nog trucjes met loonwaarde uit halen.
  En UWV heeft natte vinger en schat maar wat raak.
  Ik voel me zieker worden, maar moet door
  waar het niet kan.

  Politici weten ervan, maar schuiven deze zaak door of doen er het zwijgen toe. Aan mensen zoals ik hebben werkgevers en de belastingdienst niets. Die mogen bij het afval.

 13. 22 sept 2018 special van Nieuwsuur over UWV en fraude
  Ik ben weer veel wakker geweest en vroeg op. Zelfs mijn lijf is stuk.

  https://nos.nl/nieuwsuur/video/2248813-zo-bedriegen-poolse-tussenbureau-s-het-uwv.html
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2251601-uwv-ers-er-heerst-een-cultuur-van-wegkijken-bij-ww-fraude.html

  Ik ga bijna denken dat ook mijn werkgever en UWV en arbodienst illegaal bezig waren in 2006 om me goedkoop in dienst te houden. Huidige registerarbeidsdeskundige en jobcoach zijn nu ingezet om dat 12 jaar later weer zo in het vat te gieten met Wet Poortwachter in de hand?
  “Iedereen blij?” Achteraf niet. Stuk voor altijd.

 14. Niet langer 35-minner. Maar de procesbegeleider van UWV heeft wsch. verkeerde formulier genomen waardoor berekeningen niet geheel kloppen. Nog niet helemaal klaar, want als we het zo laten is er weer hetzelfde handjeklap tussen UWV en werkgever mogelijk en betaal ik het gelagh.

  Dank aan allen die dit volgden. Het ga jullie goed.

  Hendrik

 15. Plenair verslag
  Tweede Kamer, 9e vergadering
  Donderdag 4 oktober 2018
  Aanvang10:15 uur
  Sluiting21:56 uur
  StatusOngecorrigeerd
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2018-2019&nr=9&version=2

  Mevrouw Van Brenk (50PLUS):
  “Voorzitter. Het UWV heeft twee gezichten. Aan de ene kant is er de uitkeringsfabriek, die zich makkelijk laat bedonderen door Polen die een lange, doorbetaalde vakantie willen. Aan de andere kant zijn er zieken, kwetsbare mensen, die door diezelfde uitkeringsfabriek vermalen worden, die herkeurd worden en hoewel ze nog steeds dezelfde aandoening hebben vervolgens een lagere uitkering krijgen en daardoor in grote financiële problemen raken. Volgens welke normen, door welke artsen of welke andere personen herkeuring plaatsvindt, blijft vaak schimmig. Wat gaat de minister doen om van dit dubbele gezicht weer een doel- en cliëntgerichte organisatie te maken? Hoe ziet de minister dit?

  Voorzitter. Na versoberingen in 2002 en 2006 worden de criteria voor arbeidsongeschiktheid in 2019 door dit kabinet wederom aangescherpt. Dat is echt geen activerende bijstelling van een mogelijk te riante sociale zekerheid van het eind van de vorige eeuw, maar volgens 50PLUS een regelrechte aantasting van de basisbescherming van mensen die er niet voor gekozen hebben om ziek te zijn. Als het zo doorgaat is er straks inderdaad nauwelijks of geen enkel onderscheid meer tussen de WIA en de bijstand. Is dat het doel van dit kabinet?

  Wij zijn tegen verdere aanscherping van de criteria. Feitelijke arbeidsongeschiktheid laat zich niet wegredeneren door normen en criteria. Ga nou niet de heilloze weg op van bezuinigingen ten koste van kwetsbaren. Gooi mensen niet uit hun bescheiden vangnet, maar investeer meer in het naar werk begeleiden van deels arbeidsongeschikten, bijvoorbeeld door een veel gerichtere aanpak van de groep 35-minners, die overal buiten vallen.

  Voorzitter. Maar als dit er dan toch gaat komen — wij hopen van niet, maar wij zien dat er een meerderheid in deze Kamer is — en toch een meerderheid wil dat het schattingsbesluit wordt aangescherpt, doe het dan in hemelsnaam met het totale veld: met sociale partners, met cliënten- en patiëntenorganisaties. Gaat de minister dat borgen? Gaat hij zorgen voor volkomen transparantie van het proces, ook naar de Kamer toe?

  Ik heb nog een aantal andere vragen aan de minister. Hoe staat het met het aantal goed ingewerkte keuringsartsen? We horen verhalen over keuringen door lekenartsen. Kloppen deze? Hoe zit het met het serieus nemen van mensen die bezwaar aantekenen? Hoe kunnen mensen hun recht halen? Hoe denkt de minister de juiste werking van het UWV te bevorderen? Ziet de minister dezelfde problemen als 50PLUS? Hoort hij ook schrijnende verhalen van individuen die de dupe worden van deze machtige instantie?

  Dank u wel, voorzitter.”

 16. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2018-2019&nr=9&version=2

  Is het raar, dat ik een verband zie? Het gegeven dat UWV naar buitenlandse werknemers blinde vink speelt en niets controleert (afdeling Handhaving werd onder meneer Bruins als onnodige kostenpost aangemerkt) en het zomaar toekennen van uitkeringen, en wat ‘ons’ betreft zich afhankelijk opstelt voor de medewerking vd werkgever en ‘daarom’ dus moeilijk doet. Dat is discriminatie.

  Volgens mij is hier toch wel een aandachtspunt (meten met dubbele maten door UWV).

 17. BASISBANEN
  Katholiek Nieuwsblad citeert Wetenschappelijk Instituut CDA Arjen Wiegmann =>
  https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/nieuw-wi-rapport-met-basisbaan-sneller-terug-naar-werk/

  Citaat
  “Basisbanen zijn geen utopie. Nu al worden er in het bedrijfsleven honderdduizend banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze ‘banenafspraak’ blijken bedrijven prima bereid en geschikt om iets te doen voor de samenleving. Ondernemers zijn mensen en hun bedrijf is onderdeel van de samenleving. Zij nemen graag een passende verantwoordelijkheid voor iets wat binnen hun mogelijkheden ligt.”

  Filmpje
  https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/nieuw-wi-rapport-met-basisbaan-sneller-terug-naar-werk/

  rapport
  https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Organisaties/WI/Rapporten/2018%20OKT%20De%20baan%20als%20basis.pdf

  Commentaar:
  Systemen als UWV en werkgever
  hebben me gesloopt
  en laten me bestraald verder strompelen.
  Zij maakte van mij een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt.
  CDA deed niets (tijdens debatten) of in de praktijk.
  Ook CDA weet wel, dat werkgevers er zijn voor de banken en de fiscus maar niet als sociale werkplaats. Ze doen alsof, maar de praktijk blijft verborgen (echt?) en onzichtbaar (echt?) voor de wetenschappers.

  ik voel me als een bestraalde patient die naar huis mag, maar dondersgoed weet dat de ziekte kan/gaat terug komen.

 18. Brief aan een arboarts (die werd weggeduwd voor een hardere dame van hetzelfde kantoor):
  ————————————-
  “Beste R.
  Ik snap het wat werkgever van plan was:
  * als uwv niet LAU zou toekennen:
  => Hendrik op 2e spoor weg duwen. Daartoe arboarts E. en reg arb desk. V. ingevlogen. En later jobcoach L. van W.

  ** Nu UWV lau wél heeft toegekend
  => al die helpers op spoor (e)x(it) en Hendrik zo goedkoop mogelijk op spoor 1 houden. Zo zijn we weer terug bij 10 jaar geleden toen UWV en Arbo met Centrum Autisme de ‘prachtige oplossing’ verzonnen om i.p.v. via WAO een werknemer die al 20 jaar in dienst was via WIA tot een tolereerbaar goedkope nietsnut te maken.

  Maar al die plannen en smokescreens hebben me onherstelbaar gesloopt. En alle helpers (experts) zijn nu opeens weg. R., hoe moet ik als mens (& werknemer) nu menswaardig voort?”

  —————————————–
  Partijbureau CDA geeft als reactie na lezing van deze draad op https://www.belangengroeparbeidsbeperkten.nl/verhaal-van-een-asperger/:
  >> Via de Maatschappelijke Alliantie kreeg ik uw bericht. Wat een verdrietig verhaal hebt u. Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat ik moet doen. U bent bekend bij allerlei instanties en bent al een hele lange weg gegaan. Het heeft u zoals te begrijpen is veel gedaan. Het CDA probeert in de Tweede Kamer de positie van mensen in uw situatie te verbeteren en meer kansen te bieden op een baan. Ons Wetenschappelijk Bureau heeft zoals u ook mailde het plan bedacht van een basisbaan. Maar dat is allemaal niet van vandaag op morgen te regelen en u bent in nood. En ondertussen wordt u wanhopig omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ik houd uw verhaal in mijn gedachten. Als ik iets tegenkom dat u kan helpen laat ik u dat weten.
  Heel veel sterkte bij wat op uw weg komt. Ik wens u al het goede. <<
  ==============================================================
  Een lieve mail, dat wel. Maar (bijna) te laat!

  m.v.g. Hendrik

 19. Vervolg overzicht percentages

  Reeks getallen.
  Acht jaar lang WIA LAU 38%

  UWV
  Acht jaar lang 35 plusser.
  Acht jaar lang was ik 35 plusser!
  Acht jaar lang was ik 35 plusser.
  – beoordeling 1 (2016) -> 25,71&
  – na bezwaar op 1 (2016) -> 34,16%
  – beoordeling 2 (2017) -> 32,50%
  – beoordeling 3 (2018) -> 43,63%

  Resultaat: als werknemer en burger en partner/vader: helemaal k a p o t door de UWV loterij

 20. Nationale Nederlanden had werkgever (bij NN eigen risico drager) gesommeerd te laten controleren door de NN tussenpersoon of ik aan UWV kon worden overgeleverd voor een herkeuring WIA. Ik verloor WIA (34 maanden lang) en het werd na keuring III weer toegekend. Over die gang vab zaken klaagde ik bij Nationale Nederlanden. Maar die conformeren zich aan UWV. Dan maar naar Nationale Ombudsman.

  Zojuist belde er iemand van Nationale Ombudsman. Nou, die gaan niet over Nationale Nederlanden. En als ik de klacht breder wil trekken voor andere UWV mandaat slachtoffers dan moet ik naar de politiek. En omdat ik dat al heb gedaan moet ik maar afwachten.

  Zó wordt nooit wereldkundig dat het politiek mandaat dat UWV kreeg van de kiezer via SZW levensgevaarlijke brokken maakt in naam van o.a. Nationale Nederlanden.
  =============================
  En UWV, die beweert dat een Trouw Journaliste onzin ‘verkoopt’ of conclusies niet snapt in hun rapporten ( “wij van wc-eend, …”) spreekt waarheid of leugen?

  https://www.divosa.nl/nieuws/uwv-kent-uitkering-vaak-onterecht-niet-toe-aan-jonge-gehandicapte?utm_medium=email&utm_campaign=Divosa%20Vraagt%20Uw%20Aandacht%202019-01&utm_content=Divosa%20Vraagt%20Uw%20Aandacht%202019-01+CID_635b399a0f64b29871edac3adca24fc4&utm_source=DVUA&utm_term=UWV%20Beoordeling%20Wajong%20in%202018%20op%20orde

 21. dit klopt dit klopt dit klopt
  ———-
  “Arbeidsproces
  Andersom is er ook een probleem. Als iemand onterecht geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, is diegene aangewezen op de bijstand. Dat kan tot financiële problemen leiden, maar ook tot sociale. Ankersmit: “Ik denk dat het heel wat van iemand vergt als wordt geëist dat hij of zij meedoet aan het arbeidsproces terwijl diegene daar niet toe in staat is.”

  Zonder argumenten is de uitkomst van een medische beoordeling ook niet toetsbaar, merken de onderzoekers op. Bij 20 procent van de groep die geen uitkering kreeg na de medische beoordeling, ontbraken de argumenten voor deze beslissing.”
  ——————–
  als een zwerende vinger die geamputeerd moet worden. Dankjewel UWV, dankjewel verzekeraar, dankjewel werkgever, dankjewel politiek. En bijstand komt pas in zicht na opeten eigen huis.

 22. FISCUS belde,
  Omdat ik in 2016 & 2017 & 2 maanden 2018 géén aanvulling meer kreeg
  en dat in Okt 2018 met deels terugwerkende kracht werd toegekend
  wordt het hele BRUTO bedrag bij inkomen uit arbeid geteld
  en krijg in na aangifte 2018
  minimaal een aanslag 2018 die 1600 netto hoger uitpakt.

  UWV betaalde in oktober 2018 een bedrag waar de belastinggelden al vanaf waren.
  En dan dit ……..

  1. Helaas blijkt nu per juni 2019 dat het een bedrag van € 1.900 gaat worden wat de fiscus nog moet hebben. Fiscus wilde niet middelen.
   In totaal moet de fiscus van NL-BV 54% van het bruto bedrag hebben.

   Kosten van advocatuur zijn veel hoger dan het netto bedrag dat over blijft. Dat is nu de consequentie van het in gang zetten van de kosten-besparende (claim verlagende) acties van Nationale Nederlanden via eigen-risico-drager; mijn werkgever.

   “leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker….”?! is de slogan van de belastingdienst.

 23. De UWV ellende gaat door
  en die van de ‘hulpverleners’ ook:

  * bezwaar moet doorgaan want als nu de details niet goed komen kan ik net als vorige keer (2007 start) er na 10 jaar op afgerekend worden via nieuwe keuring UWV?! Wat een zenuwenklussen.
  * GGZ liet me vanaf febr. 2019 meer dan 2 maanden wachten op oproep en antwoordt nu op een vraag van de huisarts (verwijsbriefje had als onderwerp: kan deze persoon werken?). Gaf na anderhalf consult te kennen: “dat soort beoordelingen doen wij niet”.
  * jobcoach die in 2018 werd verzonnen door arbo, hulpverlening en werkgever is maar sporadisch geweest. Zou contractueel om onderzoek spoor 1 gaan. Maar ….
  * werkgever liet weten dat de jobcoach nu niet (meer) nodig is en zal worden geroepen als in de toekomst spoor 2 (nb!) nodig zou zijn.

  Ik voel me een ongewenste speelbal.

 24. Ik ben er achter gekomen waarom de UWV verzekeringsarts mij in 2008 géén medische urenbeperking kon geven. Zij zat te wachten op uitleg van ‘mijn’ arts van Centrum Autisme. Die was daarmee 10 dagen te laat. Toen was het interne overleg binnen UWV al ‘klaar’.

  Acht jaar later (in 2016) zou juist door dat manco mijn 38% naar 25,71% zakken en was ik een 35 minner.
  En startte de strijd.

  In 2017 was Centrum Autisme weer te laat (of net niet). Een psychiatrische verklaring werd tijdens de bestuursrechterlijke zitting (nb!) pas ingebracht en het was aan de coulance van de UWV advocaat te danken dat de rechter het mocht lezen. (hielp niets!)

  Dit is schokkend en heel erg. Mijn ‘hulperleners’ lieten me dus in de steek.

 25. Ik had pech.
  Maar je kunt ook geluk hebben. Luister maar:
  ———
  Datum: 17 april 2019 om 16:59
  Onderwerp: va en ad live op radio

  https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/uitzendingen/629398-2019-04-17

  kies -> LUISTER TERUG 14:00 en dan luisteren vanaf 27:20
  citaatjes:
  “(op latere leeftijd ass) als ze ouder worden meer last van …[bij kanker patienten speelt dit ook)…”
  >>psychisch flink onderuit gegaan<<: “snappie”.
  “wetgeving houdt zich niet aan medische zaken…..oud probleem hè?!…wet komt veel te vroeg of te laat hè….”
  ———————————-
  Politici weten dat UWV keuringen een tombola (loterijmachanisme) zijn. Maar willen het zo láten.

  ===Het klopt dat politici gekozen hebben voor en eindverantwoordelijk zijn voor het huidige systeem. De arbeidsdeskundigen passen het systeem dagelijks toe en lopen daar ook tegen bepaalde grenzen aan. ===

 26. Deel I (verspreid met toestemming journaliste van ftm)
  “Hoe het UWV zelf arbeidsongeschikt raakte”
  Nikki Sterkenburg Follow the Money
  https://www.ftm.nl/artikelen/reconstructie-uwv?share=1

  Klein stukje:
  >.EEN DERDE VAN HET INKOMEN WEG
  Edwin heeft Asperger en was voor 36 procent afgekeurd. Dat betekent dat zijn inkomen via de WIA wordt aangevuld tot 100 procent. Hij werd opgeroepen voor een herkeuring en op basis van een gesprek van een uur met een arts, was hij ineens nog maar voor 26 procent afgekeurd. <<
  (met toestemming ftm)

 27. UWV heeft mandaat en macht! Als enige.

  Toen ik op een gegeven moment bezwaar wilde maken was ik 6 uur te laat. ‘Feest’ ging niet door. UWV niet ontvankelijk.

  Nu heeft bezwaar & beroep na een gesprek met mijn advocaat om meer tijd gevraagd (en omdat deze UWV advocaten niet wilde irriteren gaf hij dat uitstel graag) en nu pakken ze er 6 weken bij.

  Zo zal er dus precies 3 jaar (36 maanden) na herkeuring 1 een reactie op bezwaar komen.
  Ik ben echter al 2 keuringen verder en heb een 2e bezwaar gehad en een rechtszaak in 2017.
  Ondertussen gaat het ‘(over)leven’ gewoon verder. Ik zal wel moeten voor gezin en huis.

 28. 22 mei 2019

  Een Tweede Kamerlid heeft me bezocht.

  Een journalist hoorde daarna in mijn e-mail dat de ogen geopend moeten worden in Den Haag voor de afschuwelijke werking van het CBBS-FML instrument dat UWV arbeidsdeskundigen gebruiken.

  Journalist * “Als zelfs volksvertegenwoordigers die het UWV in hun portefeuille hebben, niet het systeem snappen, voor wie schrijf ik die verhalen dan nog? Niemand die het begrijpt. Het is meer iets voor een (medisch of juridisch) vakblad.”

  Hendrik=> DAN is alles verloren want het CBBS FML systeem is het wapen dat de politici / wetgevers in handen gaven van een kind (UWV) dat onschuldige mensen weet te snijden en te kerven. Als de schijnwerper niet op het tweesnijdend zwaard wordt gezet zal het doorsnijden.

  En zó voelt mijn nek: bijna geheel door gesneden.

 29. Correctie
  Ontvangen REACTIE =>

  “Voor de zuiverheid: het CBBS systeem is geen door politici vervaardigde regelgeving. Het is een instrument dat door het UWV (en zijn rechtsvoorgangers) is ontwikkeld ten dienste van de uitvoering van wel door de wetgever vervaardigde regelgeving, zoals de arbeidsongeschiktheidswetten en het schattingsbesluit. Als zodanig is het ook (ooit) door de Centrale Raad van Beroep getoetst en is geoordeeld dat het systeem niet sluitend was (FML-beschrijving kon niet een-op-een worden getoetst aan functiebelastingen als weergegeven bij de functies).

  Voor de invoering van het CBBS kenden wij het FIS (Functie-informatiesysteem) en – nog verder terug – de ACD (arbeids complexen documentatie). Ook dat waren instrumenten die door Lisv / GMD waren ontwikkeld.

  In zoverre is het dus niet een door politici/wegever(s) aan het kind gegeven wapen.”

  Dank voor uitleg!

 30. Vind jij het ook belangrijk dat iedereen op een eerlijke manier mee kan doen in de samenleving? Teken dan ook de petitie om de participatiewet aan te passen! #participatiewet via @De_Goede_Zaak
  ——————————————–
  Lisa van DeGoedeZaak

  De regering vroeg via een internetconsultatie om de mening van burgers over de participatiewet. En daar hebben jullie antwoord op gegeven! Bijna 400 mensen hebben gereageerd op de internetconsultatie, waaronder ook veel van jullie. Dank daarvoor!
  Nu moeten we afwachten. Pas in >>september 2019<< wordt duidelijk wanneer er in Den Haag gedebatteerd wordt over het veranderen van de participatiewet. De reacties op de internetconsultatie kunnen leiden tot het aanpassen van het wetsvoorstel. Daarnaast kunnen ook Kamerleden tijdens dat debat de reacties op de consultatie gebruiken.
  Zodra we meer weten over de internetconsultatie zullen we je dat laten weten. Wil je in de tussentijd nog meer doen om de campagne van Noortje te steunen? Deel de petitie dan via social media en vraag je vrienden en familie om deze ook te tekenen.

 31. Advocaat ging op 1 mei 2019 het bezwaargesprek aan op UWV. na die tijd niets vernomen. Op 16 mei had UWV moeten beslissen omdat het circus al in november 2018 begon. Na 16 mei hebben ze weer 6 weken tijd opgepeuzeld.

  Nu gaan ze een tweede hoorzitting plannen (initiatief UWV)! Met een arbeidsdeskundige. Waarom rekken ze tijd. Om de rek die er uit is bij mij te laten knappen?

  1. Begin juli moest ik komen bij UWV om te reageren op vragen m.b.t. soort werk dat ik loop te doen sinds febr 2017. Mijn jurist en ik waren alleen bij de bezwaar en beroep arbeidsdeskundige. De UWV jurist van b&b was er niet bij.
   Hoe ze omgingen met het 2e uitstel tot 8 aug 2019 weet ik niet.

   Nu is er na weken wachten een 3e uitstel door UWV gevraagd tot 11 september 2019 … Misschien heeft de b&b arbeidsdeskundige niets over het gesprek van 4 juli 2019 tegen zijn juridische collega van b&b verteld?

 32. na DRIE jaar een mail aan een goede UWV verzekeringsarts:

  “Beste dokter Mw. A.
  Precies drie jaar geleden. 27 juni 2016 – 2019

  Opgeroepen door verzekeringsarts Mw. X.

  Mijn leven (blijvend) veranderd:

  – als echtgenoot
  – als werknemer (33 jaar al)
  – als wankele(nde) autist (in 2003 kwam pas de prognose).

  Ik strompel en stuip trek nog wat. Kan het niet bevatten. De eed van Hippocrates bleek niet van toepassing:

  >>Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen
  en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven
  en nooit iemand kwaad doen.<<

  Dát kan ik niet verwerken. Dat het zo anders uitpakte. m.v.g. Hendrik"

 33. Ik smeek al sinds 2016 om een goede psycho/medische rapportage. Maar die kwam er niet.
  =======

  https://rechten.vu.nl/nl/onderzoek/organisatie/onderzoeksinstituten-en-centra/projectgroep-medische-deskundigen/projecten/medisch-deskundigen-in-arbeidsongeschiktheidsgeschillen/index.aspx

  MEDISCH DESKUNDIGEN IN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSGESCHILLEN
  ONDERZOEK NAAR KENNISKLOOF TUSSEN JURIDISCH EN MEDISCH DOMEIN
  Het onderzoeksproject ‘De inzet van medisch deskundigen door de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’ is een multidisciplinaire onderzoek dat de kenniskloof exploreert tussen het juridische en medische domein. De onderzoeksgroep die dit project uitvoert bestaat uit Jim Faas (projectleider, verzekeringsarts, promovendus), Arno Akkermans (hoogleraar privaatrecht), Willem Bouwens (hoogleraar sociaal recht) en Ton Schellart (senior onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde).

  De relevantie van dit exploratieve onderzoek ligt in het blootleggen van knelpunten. Doel is de kwaliteit van de rechtspleging in arbeidsongeschiktheidsgeschillen te verbeteren op basis van uit dit onderzoek voortvloeiende verbetervoorstellen. Cliënten zullen hiervan profijt hebben. De aanbevelingen kunnen een aanzet vormen tot protocollering. Verder wil het onderzoek een impuls leveren om de inzet en inbreng van verzekeringsartsen Bezwaar & Beroep en medisch deskundigen te verbeteren.

 34. Omdat UWV bezwaar en beroep het bezwaar oploste door te roepen: “ongegrond” moet ik voor de tweede keer naar de bestuursrechter. Ik kan voor juridische zaken in de aanloop ongeveer € 1.000 neertellen (geen rechtsbijstandverzekering want al sinds 2006 heel laag bruto inkomen).

  UWV heeft het druk. Te druk. En geld zat. Het gaat om 6,5 maand loonaanvulling . “Ongegrond” roepen is geen oplossing voor UWV want een jurist naar de rechtbank sturen is vele maken méér aan kosten.

 35. Het is nu al bijna 4 maanden stil.
  Van de kant van UWV en van rechtbank en van jurist en van Centrum Autisme.
  Ik sleep me voort.
  Fiets elke dag 2x18km
  Geen idee wanneer rechtszaken.
  Geen idee hoe nu verder.

  Zielsmedelijden met die geslagen fiscale toeslagen gezinnen.
  UWV lijkt qua werking precies op de dienst van stas Menno Snel.

 36. Zit met stijgende woede dit alles te lezen.
  Wat is er aan de hand in Nederland…?!!
  Ben nu 5 jaar weg uit NL, zal U mijn voorgeschiedenis bepalen, anders dagen van streek.
  De hardvochtigheid en wreedheid van de belastingdienst bijv.
  Hoor via tv hoe mensen mbt de toeslagen kinderopvang behandeld worden, zag net een programma van Jort Kelder, ja en toen braken bij mij de sluizen.
  En dan lees je over Polen, Bulgaren, mediterane figuren,
  you name it (het is wat het is), die overal mee wegkomen.Wrang, wrang, zuur, zuur.
  Voor mezelf zou ik graag alles van ze willen leren vwb het tillen van allerlei instanties, maar of ik er happier van wordt…?!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *