Waarom worden mensen arbeidsongeschikt??

In 2015 is de participatiewet ingegaan. De overheid wil dat iedereen meedoet. Maar wat houdt dit in? Er is veel discussie over hoe men mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ kan helpen een plek te vinden in de maatschappij. Echter de belangrijkste vraag mist Sarah Morton nog. Hoe komt het dat mensen arbeidsgehandicapt raken?

 

 

In haar bijdrage trekt Sarah Morton haar conclusie:

De belangrijkste voorwaarde voor goed onderwijs en leerlingen voorbereiden op de toekomst is m.i. dat ze zich veilig voelen, ook emotioneel en sociaal. In de tweede plaats dat kinderen ontdekken waar hun kwaliteiten en interesses liggen. Dan is de kans het grootst dat ze later er hun beroep van kunnen maken.

Lees haar bijdrage hier! Voor deze gedeeltelijke overname en link is is door de auteur toestemming gegeven.